Žilinská diecéza vyhlásila súťaž na podporu farských a diecéznych projektov

TK KBS, tasr, rse; ml | 24. 10. 2019 12:35Žilina 24. októbra (TK KBS/TASR) Žilinský diecézny biskup Tomáš Galis vyhlásil projektovú súťaž na podporu farských a diecéznych projektov. Farnosti, malé spoločenstvá či organizácie môžu získať na realizáciu projektu podporu 500 eur, termín podávania žiadostí je do 17. novembra 2019, informoval Roman Seko, člen Diecéznej pastoračnej rady.

"Dajme sa spoločne do pohybu ohlasovaním Ježišovej dobrej zvesti. Dobré nápady, ktoré môžete tvoriť a predkladať do projektovej súťaže, sú nástrojom, ako vyjadriť našu tvorivosť a premeniť do konkrétnych skutkov našu túžbu žiť podľa evanjelia," povedal Galis.

Podporu získajú projekty zamerané na rozvoj života farnosti v štyroch kategóriách - Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom, Prehĺbenie viery - slávenie viery a napĺňanie kresťanského poslania, Posilnenie foriem služby vo farnosti, Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev. Na podanie projektu je potrebné získať súhlas duchovného správcu farnosti, v ktorej sa má projekt realizovať.

Hlasovanie verejnosti o podpore projektov je naplánované od 2. do 15. decembra 2019. Na základe hlasovania bude v každej farnosti priamo podporený jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov. Nepodporené projekty majú stále šancu postúpiť do druhého kola a získať podporu v ňom. V druhom kole získa podporu 20 projektov, ktoré boli ocenené najväčším počtom hlasov v celodiecéznom rebríčku hlasovania. Projekty by sa mali zrealizovať od 1. februára do 31. decembra 2020.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021