Ocenenie Krídla túžby získal aj distribútor pouličného mesačníka Cesta

TK KBS, tasr, jpa; ml | 24. 10. 2019 17:05Prešov 24. októbra 2019 (TK KBS) Prešovský samosprávny kraj dnes už po deviaty raz odovzdal najvyššie krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok 2019 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez bariér. Ceny za rok 2019 si z rúk predsedu PSK Milana Majerského prevzali traja laureáti.

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi štyroch nominácií získal Krídla túžby Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Nepretržitá starostlivosť, kvalifikovaný personál a rodinné prostredie vytvárajú z tohto zariadenia skutočný domov pre ľudí prevažne seniorského veku odkázaných na pomoc iných.

V kategórii zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi trinástich nominovaných prevzala Zuzana Oravcová. Zdravotná sestra z Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine si uznanie vyslúžila za empatický, vysoko odborný a ľudský prístup ku klientom i za dlhoročnú obetavú prácu v zariadení, ktorom pracuje vyše 30 rokov. Osobitne si navrhovatelia ceny všimli zásluhy pri záchrane života dvoch prijímateľov, ktorým poskytla prvú pomoc.

V kategórii prijímateľ sociálnych služieb komisia rozhodovala medzi piatimi návrhmi. Cena bola udelená Antonovi Michalíkovi z Gréckokatolíckej charity Prešov. Verejnosť ho pozná ako aktívneho distribútora mesačníka Cesta, ale po mnohých osobných skúsenostiach najmä ako vytrvalého bojovníka proti závislosti na alkohole.

Anton vyrastal v nezdravom rodinnom prostredí, otec bol alkoholik. Zomrel, keď mal Tóno dvanásť rokov a matka bola krčmárka. Kvôli alkoholu mu stroskotalo manželstvo, stratil svoju rodinu a stal sa bezdomovcom. Zlom nastal v roku 2005, kedy došlo k zmene v jeho myslení a nazeraní na život, s čím mu pomohla silná viera v Boha a pomoc Gréckokatolíckej charity v Prešove. V útulku Archa sa spoznal so súčasnou manželkou Betkou, s ktorou aktuálne žije v sociálnom byte v Prešove.

„Tóno“ sa stal známym aj vďaka niekoľkoročným pochodom po Slovensku, kde sa stretával s predstaviteľmi samospráv, chodil po školách a svojim vlastným príkladom šíril osvetu zdravého spôsobu života a myslenia. Dnes je Anton Michalík stále aktívnym distributérom časopisu Cesta, vďaka ktorému si privyrába na živobytie.

„Krídla túžby sú morálnym ocenením zariadení sociálnych služieb, no predovšetkým ľudí, ktorí pracujú s tými najzraniteľnejšími – s hendikepovanými, ľuďmi v núdzi, seniormi. Je to prejav uznania tejto náročnej profesii, kde viac ako kdekoľvek inde cítiť srdce a oddanosť povolaniu. Napokon si všímame aj klientov, ktorí sú veľkým prínosom a  inšpiráciou pre ostatných. Opäť sme svedkami neuveriteľných ľudských príbehov statočnosti, boja s nepriazňou osudu a odhodlania byť užitočným pre druhých, pre svoju komunitu, pre spoločnosť,“ uviedol na odovzdávaní cien predseda PSK Milan Majerský.

V aktuálnom deviatom ročníku podujatia bola osobitná pozornosť kraja venovaná navyše dvom prijímateľkám sociálnych služieb. Konkrétne Márii Šotkovej z Domova sv. Dominika v Petrovanoch, ktorá sa dožíva v tomto roku významného životného jubilea – 100 rokov a Emílii Fabiánovej z CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktorá sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach svetových špeciálnych olympiád v stolnom tenise.

-

Snímka: Ilustračná[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021