V Bratislave diskutovali o kvalite pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti

TK KBS, hlu; ml | 24. 10. 2019 11:01Bratislava 24. októbra (TK KBS) Q-Europe – najnovšie trendy manažmentu kvality pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti - je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v stredu 23. októbra 2019 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity so sídlom v Bratislave. Jej cieľom bolo oboznámiť sa so skúsenosťami implementácie štandardov kvality v zariadeniach pre dlhodobo chorých a seniorov a takisto identifikovať problémy, s ktorými sa klienti a tiež zamestnanci týchto zariadení stretávajú najčastejšie.

Po úvodnom príhovore prof. Márie Šmidovej sa ako prvý hosť predstavila Romana Bélová zo Slezskej diakonie, ktorá účastníkov oboznámila s publikáciou Q- Europe - Príručka manažmentu kvality. Táto príručka vznikala za spolupráce domácich i zahraničných odborníkov z praxe v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti a zahŕňa tiež názorné videá a prípadové štúdie. Jej cieľom je priniesť vhodný nástroj pre vzdelávanie zamestnancov v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti a taktiež ponúknuť pomôcku pre vedúcich pracovníkov ako zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a aké kritériá použiť pri ich meraní.

Prof. Eva Grey poukázala na nedostatočnú legislatívu v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti, predovšetkým na fakt, že sociálna azdravotná starostlivosť na Slovensku nie sú dostatočne prepojené, zčoho vyplývajú praktické konsekvencie, s ktorými sa stretajú klienti v týchto zariadeniach. O výsledky výskumu zameraného na implementáciu štandardov kvality v zariadeniach poskytujúcich dlhodobú starostlivosť sa podelil doc. Jozef Žuffa. Duchovný pohľad na otázku kvality života u starých a chorých ľudí vo svojom príspevku ponúkol Krzysztof Trębski OSCam. Svoju skúsenosť na poli sociálnej práce prezentoval aj prof. Vojtech Tkáč. Posledným účastníkom konferencie bol Boris Hrdý, so svojim príspevkom o poskytovaní dlhodobej starostlivosti v prostredí Slovenskej katolíckej charity. Konferenciu ukončila panelová diskusia medzi účastníkmi, ktorá bola spojená s prezentáciou činnosti niektorých zariadení poskytujúcim dlhodobú starostlivosť.

"Myšlienkou, ktorá zaznela viackrát počas tejto konferencie bola skutočnosť, že súčasná populácia starne a v ďalších rokoch sa nepredpokladá opačný trend. Je teda celkom nevyhnutné, aby sa vytvoril oveľa väčší tlak na tých, ktorí rozhodujú o tom, kam putujú financie daňových poplatníkov a aby sa viac podporovali zariadenia pre poskytovanie dlhodobej starostlivosti. Zároveň je potrebné legislatívne afinančne upraviť status sociálnych pracovníkov a to tak, aby sa toto zamestnanie stalo viac atraktívnym a spoločnosťou uznávaným. Konferencia je súčasťou projektu Q-Europe – quality managment systems and impact measuring in providing LTC," informovala Helena Lukianová.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021