Štúdio Rádia LUMEN má vynovené priestory a nový mixážny pult

TK KBS, ino; ml | 19. 10. 2019 16:05Banská Bystrica 19. októbra (RV) Po mesiacoch čakania už má štúdio Rádia LUMEN už plnohodnotné technické vybavenie. Za jeho zabezpečenie je podľa vedenia rádia potrebné poďakovať príspevkom mnohých poslucháčov.  

Mixážny pult je kľúčové zariadenie vo vysielacom štúdiu pre potreby vysielania. Ako hovorí Pavol Horňák, hlavný technik, výpadky predchádzajúceho zariadenia sa zintenzívnili v júni 2019: „V priebehu mesiaca jún sme zaznamenali niekoľko väčších, či menších chýb vo vysielaní spôsobených výpadkom mixážneho pultu vo vysielacom štúdiu. Keďže tento pult je akýmsi srdcom štúdia – prichádzajú do neho rôzne linky potrebné pre vysielanie audio signálu – boli sme postavení pred otázku „ako to vyriešiť“. Naše prvé podozrenia boli na chybný software zariadenia, pretože mixážny pult je v určitom zmysle počítač, avšak po úplnom „zhasnutí“ zariadenia sme už s určitosťou vedeli, že zariadenie nám doslúžilo," vysvetľuje Pavol Horňák.

Od začiatku leta vysielanie Rádia LUMEN fungovalo len na provizórnom zariadení. V dôsledku toho mohli poslucháči využívať napríklad len jednu telefonickú linku do vysielacieho štúdia. Dočasný mixážny pult navyše nedosahoval potrebné parametre na dlhodobé fungovanie vysielania. Išlo preto len o núdzové riešenie. Vytypovanie nového zariadenia bol do značnej miery zdĺhavý proces, keďže je potrebné rátať so špecifickými priestorovými požiadavkami v štúdiu a zohľadňovať aj finančné možnosti rádia. V tejto fáze výraznú pomoc získalo katolícke rádio od svojich poslucháčov.

Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN n.o., počas celého leta vo vysielaní prosil podporovateľov Rádia LUMEN o finančnú pomoc: "Ďakujem poslucháčom za ich nezištnosť a veľkorysú štedrosť. Vďaka nim máme nový mixážny pult a vynovené štúdio, z ktorého im prinášame povzbudenie do každodenného života," uvádza Radovan Pavlík. Ešte pred inštalovaním samotného zariadenia sa pracovníci rádia z Banskej Bystrice venovali niekoľko dní úprave vysielacieho štúdia a jeho bezprostredného okolia. Priestory sú vymaľované, rekonštrukcie sa dočkalo aj osvetlenie. 

Hodina nového mixážneho pultu nadišla v stredu 16. októbra. "Montáž sme začali v stredu večer. Vysielanie pokračovalo ďalej zo záložného zdroja, keďže v danom čase sme vysielali program zo záznamu. Montáž a sprevádzkovanie zariadenia sme sfinalizovali vo štvrtok 17. októbra o 3:00 nadránom," spomína hlavný technik Pavol Horňák na odpracovanú noc v štúdiu. Užívateľský komfort vo vysielacom štúdiu ocenil aj Martin Šajgalík, programový riaditeľ: "Oproti provizórnemu technickému riešeniu, v ktorom sme doteraz museli fungovať, je to opäť veľký krok dopredu. Otvárajú sa nám možnosti plného využitia kapacít štúdia pre našich hostí a napríklad aj poslucháči môžu opäť volať až na dve telefónne čísla súčasne," hovorí šéf programu. ,

Slávnostné požehnanie obnovených priestorov vo vysielacom štúdiu a jeho okolia sa konalo v piatok 18. októbra. Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia LUMEN, v prítomnosti viacerých pracovníkov rádia, zvolal Božie požehnanie na všetkých, ktorí budú vo vynovenom štúdiu pracovať. 

TK KBS informoval Ivo Novák[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021