Katolícke vidiecke hnutia prispievajú k zmenám vo svojom prostredí

TK KBS, pko; ml | 10. 10. 2019 13:05Nemecko 10. októbra (TK KBS) V nemeckom Augsburgu sa v dňoch 4. - 6 októbra 2019 uskutočnilo ďalšie zo série pracovných stretnutí v rámci európskeho projektu PRORURE, ktorý spája desať vidieckych katolíckych iniciatív. Fórum kresťanských inštitúcii (FKI) zastupoval jej podpredseda Pavol Kossey. Popri pravidelnej výmene aktuálnych informácií o činnosti jednotlivých hnutí bolo hlavným cieľom stretnutia predstaviť možnosti zefektívnenia spolupráce cez moderné informačné a komunikačné technológie a dohodnúť si konkrétne spôsoby ich využitia. Dohodli sa na spôsobe zdieľania spoločných dokumentov, na využití spoločných elektronických kalendárov, využívaní video konferencií na vzájomnú komunikáciu, ktorá do určitej miery môže nahradiť osobné stretnutie mnohých účastníkov, hoci sú od seba vzdialení stovky kilometrov. Taktiež sa účastníci dohodli na využití sociálnych sietí.

Podpredseda FKI informoval, že na stretnutí zazneli informácie zo strany jednotlivých zástupcov z celej Európy. V Španielsku v Madride sa konali veľké demonštrácie proti vyľudňovaniu vidieka; ďalej robia kampaň na zachovanie dôstojnosti práce. Vo Francúzsku chystajú na máj budúceho roku veľké zhromaždenie na tému: Demokracia, poľnohospodárstvo, rodina a solidarita. V Bulharsku sú stále populárnejšie iniciatívy „Naspäť k prírode“. Talianskemu hnutiu sa podarilo založiť múzeum „Ako sa ľudia v minulosti stravovali“. V Belgicku sa venujú projektu o podpore ľudských práv na vidieku. V Bosne a Hercegovine v Inštitúte Jána Pavla II. sa tešia z prvých 12 absolventov, ktorí si založili svoje samostatné poľnohospodárske projekty, ktoré im umožnia samoživiteľstvo. Rumunské hnutie AGRU prehlbuje spoluprácu s nemeckým KLB (Katolícke hnutie vidieka) a chystajú študijnú cestu nemeckej delegácie do Rumunska. Poľské hnutie sa venuje sociálnej inklúzii dospelých, ktorí sú menej vzdelaní. Taktiež uskutočnili festival o rôznych tradičných kultúrach: rímsko- a grécko-katolíckej, pravoslávnej, židovskej, rómskej. Nemecké hnutie ILD (Medzinárodná vidiecka rozvojová služba) sa venuje projektom najmä v Afrike a v Latinskej Amerike, kde sa medzi iným venujú digitalizácii vidieckych oblastí (v súčasnosti je ešte asi polovica zemskej populácie off-line). Spoluprácu s rozvojovým svetom zlepšujú aj tak, že priamo do svojho centra v Nemecku, kde jednotlivé projekty plánujú, budú mať na dva roky na stáži človeka z rozvojového sveta.

Za Slovensko Pavol Kossey informoval o rozvíjajúcom sa projekte Fóra kresťanských inštitúcií Kresťan na vidieku, v rámci ktorého projektová skupina navrhla štyri základné oblasti, ktorým sa vznikajúce hnutie má prednostne venovať - vzdelávanie a duchovná formácia; zapájanie sa do života obce a do života farnosti; pritiahnutie nových pracovných možností na vidiek – napr. cez rozvoj digitalizácie, alebo podporou miestnych trhov a aplikáciou encykliky pápeža Františka Laudato si, ktorá dáva hlbokú inšpiráciu angažovaniu sa na vidieku, napr. aj cez rozvoj permakultúrneho (trvalo udržateľného) poľnohospodárstva. Informoval aj o úspešne projekte RómaStrom, ktorého hlavnou iniciátorkou bola Ivana Németová z Košíc za pomoci manželov Kuzárových z Popradu, v rámci ktorého v obci Hrušov si Rómovia z osady svojpomocne zveľadili svoje prostredie, zasadili množstvo ovocných stromov a zintenzívnili kontakty s väčšinovým obyvateľstvom. Projekt RómaStrom bol realizovaný pod záštitou Školy permakultúry (OZ STRUK) s podporou Nadácie Ekopolis a Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021