V Heľpe sa konalo stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy

TK KBS, abu; ml | 10. 10. 2019 11:00Heľpa 10. októbra (TK KBS) V sobotu 5. októbra 2019 sa na farskom úrade v Heľpe konalo stretnutie spoločenstiev mladých Rožňavskej diecézy. Každoročne sa koná pod záštitou tímu pastorácie mládeže.

"Víziou stretnutí je, aby sa mladí, ktorí patria do spoločenstiev, farských stretiek či skupiniek, navzájom spoznávali, sieťovali a budovali vzájomné vzťahy naprieč diecézou. Cieľom však nie sú len vzájomné stretnutia, ale taktiež vytvorenie priestoru pre formáciu a spoločný rast," avizuje na webe diecézy laická koordinátorka pastorácie mládeže v Rožňavskej diecézy Alexandra Bundová. "Snahou tohtoročného stretnutia bolo, aby mladí spoznali nového koordinátora – kňaza Ondreja Michalca, nakoľko túto službu od 1. júla 2019 prevzal po Patrikovi Balázsovi. Program stretnutia bol preto zostavený tak, aby mali mladí možnosť niečo sa o ňom dozvedieť," uviedla.

Stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou. Po nej nasledoval gauč talk – priestor, kde Ondrej Michalec dostal otázky od moderatórky i mladých. Mladých zaujímal jeho život, záľuby, aj to, ako sa dostal ku kňazstvu. Ondrej hovoril veľa o svojom vzťahu s Bohom, povzbudil poslucháčov k osobnému vzťahu s Ježišom, dotkol sa tiež témy rozlišovania povolania. Potom sa konala svätá omša a moderovaná adorácia v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Heľpe. Počas obedu bol priestor na neformálne rozhovory mladých navzájom, rovnako ako aj na rozhovory s koordinátormi. Poobedný blok programu patril predstaveniu vízie a aktivít pastorácie mládeže, kde sa mladí mali možnosť dozvedieť, čo sa pre nich v diecéze chystá. Nechýbali pozvánky na rôzne podujatia a akcie, ktoré sa budú konať v diecéze, rovnako ako aj pozvánky na celoslovenské podujatia.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021