Slovensko navštívi sekretár Kongregácie pre klerikov Jorge C. P. Wong

TK KBS, kbs; ml | 16. 10. 2019 09:45Bratislava 16. októbra (TK KBS) Sekretár Kongregácie pre klerikov (sekcia pre semináre) Jorge Carlos Patron Wong navštívi v dňoch 23. - 26. októbra 2019 Slovensko. Príde na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu.

"Je pre nás cťou, že v najbližších dňoch budeme môcť privítať vzácneho hosťa. V plánovaných, osobných stretnutiach so seminaristami, kňazmi i biskupmi budeme môcť zakúsiť výmenu skúseností a vzájomného obohatenia Cirkvi na Slovensku so zástupcom Kongregácie pre klerikov. Tešíme sa na jeho prítomnosť a spoločné inšpiratívne chvíle," hovorí výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.

Z Ríma pricestuje sekretár kongregácie v stredu 23. októbra. V Bratislave ho príjme predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a navštívi Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda. V ten istý deň je naplánovaná cesta do Badína, kde bude nasledujúci deň - vo štvrtok 24. októbra - sláviť svätú omšu v Kaplnke sv. Františka Xaverského s kňazmi a diakonmi zo všetkých slovenských diecéz. Po svätej omši bude nasledova prednáška arcibiskupa Wonga.

V ďalšom programe sa očakáva stretnutie s predstavenými kňazských seminárov zo Slovenska a večer stretnutie so slovenskými biskupmi. V piatok bude mať svätú omšu a prednášku pre seminaristov slovenských dieécz, navštívi Staré Hory a Nitru. Do Ríma odcestuje späť v sobotu 26. októbra.

- -

Životopis

Mons. Jorge Carlos Patron Wong

Jorge Carlos Patron Wong sa narodil v meste Merida, v štáte Yucatán v Mexiku, 3. januára 1958. Študoval v yucatánskom seminári filozofiu a teológiu. Za kňaza bol vysvätený 12. januára 1988 pre arcidiecézu Yuacatán. V rokoch 1988 – 1993 študoval na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde nadobudol dvojakú špecializáciu z psychológie a spirituálnej teológie.

Vyučoval v maristickom Centre vyšších štúdií a bol univerzitným kaplánom v Meride, koordinátorom komisie pre médiá a komunikáciu a formátorom v seminári.

Od roku 2000 do 2009 bol rektorom yukatánskeho teologického seminára a v rokoch 2003 – 2008 predsedom Organizácie mexických seminárov (OSMEX); v rokoch 2004 – 2009 predsedom Latinskoamerickej organizácie pre semináre (OSLAM).

Pápež Benedikt XVI. ho 15. októbra 2009 menoval pomocným biskupom diecézy Papantla. Biskupskú vysviacku prijal 15. decembra 2009. Druhého mája 2012 ho pápež Benedikt XVI. menoval diecéznym biskupom Papantle, v regióne Veracruz. Bol zvolený za predsedu Biskupskej komisie pre duchovné povolania a služby na obdobie 2012 – 2015 a za člena Oddelenia pre duchovné povolania a služby Latinskoamerickej biskupskej rady na obdobie 2011 – 2015.

Dvadsiateho prvého septembra 2013 ho pápež František povýšil na arcibiskupa ad personam a menoval sekretárom pre semináre Kongregácie pre klerikov (Zdroj: clerus.va / Preložila: Mária Spišiaková).

- -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021