V mariánskej Levoči rokujú rektori európskych mariánskych svätýň

TK KBS, jla; ml | 19. 09. 2019 14:05Levoča 19. septembra (TK KBS) Rannými chválami v Bazilike sv. Jakuba začali v stredu účastníci European marian network – európskej siete mariánskych pútnických miest - dvojdňové rokovanie. V Kongresovej sále Mestského kultúrneho centra privítali delegátov a hostí dekan, farár, rektor levočských bazilík Mons. František Dlugoš a primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

V dopoludňajšom programe odznela prednáška olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na tému Mária: aktuálny prototyp kresťana. Moravský metropolita rozvinul osem podtém: Brána, ktorou prichádza Spasiteľ; Uzdravenie nemocných; Učiteľka kresťanského Pontia služby; Formátorka zasvätených osob; Reálna osoba vyžadujúca realistickú zbožnosť; Učiteľka viery, Matka pravdy a Budovateľka cirkvi.

Mons. J. Graubner okrem mariologického námetu charakterizoval súčasné problémy aj perspektívy kresťanstva v Čechách. Upozornil na nevyhnutnosť začleniť do nových foriem evanjelizácie i púte a iné duchovné podujatia určené profesijným spoločenstvám (hasiči, zdravotníci, vojaci, farmári), i keď nie všetci účastníci aktívne participujú na sviatostnom fóre.

Mgr. Jana Szidorová z odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja prezentovala doterajšie výsledky slovensko-poľského spoločného projektu Svetlo východu, v ktorom je zapojená i levočská svätyňa na Mariánskej hore. Delegáti summitu sa zaujímali o ekonomicko-finančnú udržateľnosť rozsiahleho programu Intereg aj o ďalšie etapy rozširovania pútnického turizmu na Spiši a Šariši.

Popoludňajší program stretnutia rektorov európskych mariánskych svätýň vyplnila najprv prehliadka starého františkánskeho kláštorského kostola s odborným výkladom riaditeľky Spišského múzea – SNM v Levoči Márie Novotnej a exkurzia v areáli Mariánskej hory. Podvečer sa veriaci v zaplnenej Bazilike Navštívenia Panny Márie modlili radostný posvätný ruženec pod liturgickým vedením kancelára Biskupského úradu Petra Majchera. Jednotlivé desiatky sa predmodlievali rektori a predstavitelia európskych svätýň: Robert Bahčič zo slovinského Brezje, Andrejus Bodgevicius z Vilniusu, Carlos Cabecinhas z Fatimy a slovenský diakon Peter Kalis.

Pontifikálnej svätej omši predsedal a homíliu predniesol arcibiskup Graubner, Vyznal sa zo svojho vzťahu k tajomstvu Navštívenia Márie u Alžbety. Matka Vykupiteľa v tom čase už vedela, ako ju vyznamenal Pán a akú jedinečnú úlohu jej zveril, napriek tomu išla s radosťou do služby. Poukázal na ľudskú krátkozrakosť hľadajúcu márne odpovede na každú otázku, apritom stačí mať tak úprimne otvorené oči ako Panna Mária. Pripomenul, že Boh ani v dejinách týchto dní nespí a všade robí dobro. Vyzval zhromaždenie pútnikov, aby sme žili podľa príkladu Bohorodičky a tak urobili nebeskému Otcovi najväčšiu radosť. Hlavný celebrant slúžil sv. omšu v skvelo zvládnutej slovenčine.

TK KBS informoval Jozef Lapšanský[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022