Už 22. stretnutie východných hierarchov sa uskutoční vo Večnom meste

TK KBS, sg; ml | 11. 09. 2019 12:36Rím 11. septembra (TK KBS) Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa tento rok uskutoční v priestoroch Pápežského ukrajinského kolégia sv. Jozafáta v Ríme (12. - 14. septembra 2019). Ide o stretnutie biskupov východných (grécko-katolíckych) cirkví sui iuris, ktoré sú v plnej jednote s Katolíckou cirkvou a jej viditeľnou hlavou, rímskym pápežom, ale líšia sa od Latinskej cirkvi liturgickou, sviatostnou, disciplinárnou a kánonickou tradíciou. Okrem gréckokatolíckych cirkví existujú v Európe aj iné zjednotené cirkvi: Maronitská, Chaldejská, Arménska, Syro-malabarská a Cirkev sýrskych katolíkov v Európe. Od roku 2009 sa stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Ústredná téma tohtoročného stretnutia sa týka ekumenizmu a znie: Ekumenické poslanie východných katolíckych cirkví Európy v súčasnosti. Účastníci si vypočujú viacero prednášok, ktoré sa budú týkať rôznych aspektov ekumenického dialógu, ako napr.: modely na obnovenie jednoty Cirkvi, uniatizmus, Balamandské vyhlásenie (1993), Havanské vyhlásenie (2016), prozelytizmus, ekumenicky dialóg a činnosť Zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, sviatosť Eucharistie a interkomúnio medzi Katolíckou cirkvou a východnými nekatolíckymi cirkvami a iné.

Spomínaným témam sa vo svojich prednáškach budú venovať odborníci na ekumenizmus z Vatikánu i zo zahraničia. O tom, že ide o vrcholové podujatie, svedčí aj prítomnosť štyroch kardinálov, ktorí na stretnutí prednesú príhovory: kardinál Angelo Bagnasco, janovský arcibiskup a predseda Rady európskych biskupských konferencií (CCEE); kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi; kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár.

Okrem pracovnej časti stretnutia, ktorú tvoria prednášky a diskusie v pléne, nebudú chýbať ani spoločné liturgické slávenia, modlitba liturgie hodín, či návšteva ukrajinskej Baziliky sv. Sofie v Ríme, kde sa hierarchovia pomodlia večiereň. Vrcholným bodom stretnutia bude osobitná audiencia u Svätého Otca, ktorá je naplánovaná na sobotu doobeda.

Spracoval: Stanislav Gábor[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023