KBS prináša dokument o ideológii gender "Ako muža a ženu ich stvoril"

TK KBS, kbs; ml | 03. 09. 2019 08:00Bratislava 3. septembra (TK KBS) "Ako muža a ženu ich stvoril" - je názov dokumentu o postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender. Vytvorila ho Kongregácia pre katolícku výchovu (a štúdijné inštitúty). V oficiálnom slovenskom preklade ho prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska (KBS). K dispozícii je jeho textová verzia, ako aj pdf- verzia a pre elektronické čítačky (pub).

"Kongregácia pre katolícku výchovu venuje tento text tým, ktorým leží na srdci výchova a ktorí sa stretajú s otázkou gender. Je určený výchovným spoločenstvám na katolíckych školách i všetkým tým, ktorí sa inšpirujú kresťanským pohľadom na život, no pôsobia na iných typoch škôl. Môžu ho využiť aj rodičia, študenti, riaditelia a personál škôl, ako aj biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, cirkevné hnutia, združenia veriacich a iné organizácie venujúce sa výchove," píše v dokumente kongregácia.

Nový dokument vyšiel v júni vo Vatikáne. Stimulom k vypracovaniu textu boli návštevy ad limina biskupov z celého sveta a tiež cesty na školy a univerzity. „Vskutku sa šíri ideológia gender a učenie Cirkvi je nálepkované ako spiatočnícke. Preto bolo nevyhnutné úsilie o nastavenie edukatívneho dialógu k tejto téme," uviedol v tejto súvislosti prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu, kardinál Giuseppe Versaldi.

„Usilovali sme sa urobiť to na rovine rozumu, s racionálnymi argumentmi, a nie sloganmi ani spôsobom fideistickým. Pre nás rozum je osvecovaný vierou a viera sa neprotiví rozumu. Na tému genderu je skrátka možné nastoliť dialóg na základe argumentov, ktoré si nevyžadujú príslušnosť ku katolíckej viere, prostredníctvom troch postojov: počúvania, argumentovania a navrhovania. Sú tu racionálne argumenty, ktoré objasňujú ústredný význam tela ako subjektivity, ktorá komunikuje identitu bytosti. V tomto svetle sa chápu biologické dáta o pohlavnej rozdielnosti medzi mužom a ženou. Formovanie identity sa zakladá na odlišnosti (alterite) a v rodine konfrontovanie sa s matkou a s otcom pomáha dieťaťu vypracovať si svoju pohlavnú identitu-odlišnosť. „Neutrálny“ rod alebo „tretí rod“ sa naopak ukazuje ako fiktívna konštrukcia," dodal predseda jedného z vatikánskych dikastérii.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024