Päťdesiat rómskych žien sa zúčastnilo na duchovnej obnove v Prešove

TK KBS, rp; rp | 26. 08. 2019 15:14Bratislava 26. augusta (TK KBS) Päťdesiat rómskych žien sa zúčastnilo na duchovnej obnove v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s občianskym združením Ženy ženám a neziskovou organizáciou KANET. Hlavnou lektorkou bola americká evanjelizátorka Gloria Gray. Témou bola starozákonná Rút a jej vernosť Bohu po tom, ako HO spoznala.

Počas obnovy sa ženy modlili za to, aby ich Boh vyviedol z územia hriechu, lenivosti, pýchy, závislosti... a voviedol ich na nové duchovné územie, aby žili sväto, pracovito, čestne, aby svoje deti viedli k striedmosti a disciplíne, k úcte voči Bohu a rodičom. Duchovnú obnovu tvorili prednášky, časy stíšenia s Bohom, zdieľanie, vzájomná (príhovorná) modlitba, ako aj Korunka k Božiemu milosrdenstvu, svätý ruženec a každý deň svätá liturgia. So službou chvál prišli muži zo Spoločenstva apoštola Pavla z Čičavy s otcom Martinom Mekelom.

Ženy odchádzali domov povzbudené, premenené. Ako mnohé z nich po obnove povedali, v seminári zažili pokoj a lásku, prijatie a láskavú starostlivosť.

Touto cestou chceme zo srdca poďakovať rektorovi kňazského seminára o. Vladimírovi Sekerovi-Miklušovi a vicerektorovi o. Jozefovi Gačovi za prijatie. Taktiež ďakujeme otcovi špirituálovi Jozefovi Harvilkovi a prefektovi Marekovi Belejovi za službu spovedania a každodenné slúženie sv. liturgie. Boh Vám požehnaj za prijatie a službu.

Za finančnú podporu ďakujeme nadáciám Konrada Adenauera a Renovabis, ako aj predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému a primátorke Prešova Andrey Turčanovej. Nadovšetko však ďakujeme Bohu za to, že nám dal znova prežiť požehnaný čas v Jeho prítomnosti a uistenie, že už niet ani Žida, ani Gréka, ani Slováka, ani Róma..., ale všetci sme jeden v Kristovi Ježišovi. 

Renáta Ocilková, koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024