Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa prináša nové Slovo medzi nami

TK KBS, egu; ml | 23. 05. 2019 16:33Bratislava 23. máj (TK KBS) Boh nás chce oslobodiť od lží, ktoré nás spútavajú – to je kľúčové posolstvo júnového čísla časopisu Slovo medzi nami, slovenskej verzie amerického Word Among Us. Okrem viacerých textov od diakona Keitha Strohma, bývalého riaditeľa chicagského Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu, prináša aj históriu piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň k Matke ustavičnej pomoci, ktorú pápež Pius IX. zveril redemptoristom so slovami: „urobte ju známou po celom svete“. Autorom textu piesne je páter Josef Miklík CSsR (1886 – 1947), uznávaný biblista, ktorý pôsobil v rehoľnom učilišti redemptoristov v Obořišti.

Jeff Smith, vydavateľ americkej verzie Word Among Us, sa v úvodníku zamýšľa nad tým, aké dvojice právd a lží v nás zápasia. Prvá a najdôležitejšia je tá, že Boh nás miluje tak veľmi, že poslal svojho Syna na svet, aby premohol diabla a každú lož, ktorú sa nám snaží našepkať. Ďalšou pravdou je, že Boh nám ponúka každý deň svoju milosť, vďaka ktorej môžeme rozpoznať taktiky Zlého a pevne sa držať Pána a jeho lásky. Editor slovenského vydania Lukáš Vaník priznáva, ako ho slová o tom, že Boh má radosť práve z neho osobne, zaskočili – viem, že Boh ma miluje, veď miluje všetkých, ale ako môže mať radosť práve zo mňa? Stačí však len uveriť pravde o Božej láske k nám a nechať sa ňou vyslobodiť.

Autorom hlavných článkov čísla je diakon Keith Strohm z Chicagskej arcidiecézy, známy prednášateľ a niekdajší riaditeľ tamojšieho Arcidiecézneho úradu pre novú evanjelizáciu, ktorý pracuje na obnove farností a pomáha ľuďom po celom svete zakúsiť slobodu plynúcu z osobného stretnutia s Ježišom. Články sú prevzaté z jeho nedávno vydanej knihy Desať najväčších lží nepriateľa (The Ten Biggest Lies of the Enemy) a približujú rafinované lži, ktoré nám diabol podsúva v snahe okradnúť nás o našu nádej v Krista. Napríklad vtedy, keď sa nám snaží nahovoriť, že pre Boha nie sme až takí dôležití alebo keď nás presviedča, že Boh len chce, aby sme zaťali zuby a všetky problémy svojho života zvládli sami.

Joe Rottenborn, rečník, konzultant a autor viacerých kníh, píše v článku Rok nových zvykov o svojom obrátení. Hoci bol katolíkom od detstva, nedávno si uvedomil, že aj on potrebuje obrátenie – také, ktoré človeku otvorí oči a pomôže mu vnímať svet celkom novým spôsobom. V texte čitateľom približuje, ako sa mu to podarilo: počas dňa sa častejšie modlil, čítal Sväté písmo, počas omše pozornejšie vnímal čítania, pravidelne každý mesiac išiel na spoveď. Zo všetkých nových zvykov, ktoré si osvojil, bola pre neho najosožnejšia svätá omša každý deň. Stala sa mu duchovnou posilou a začal si všímať, že každá časť liturgie ho iným spôsobom spája s Bohom.

Páter Viktor Mišuth CSsR čitateľom Slova medzi nami približuje históriu vzniku piesne K nebesiam dnes zaleť pieseň. Autorom textu je páter Josef Michlík CSsR (1886 – 1947), nápev skomponoval Vladimír Juráš (1872 – 1950), učiteľ a organista pôsobiaci v Slavětíne blízko Červenky v okrese Olomouc, kde mali redemptoristi kláštor. Pieseň zaznela prvý raz počas tridua k Matke ustavičnej pomoci v Červenke začiatkom septembra 1916.

Časopis Slovo medzi nami vychádza 10-krát ročne a okrem aktuálnych tém v oblasti kresťanskej viery a kresťanského života prináša meditácie k liturgickým textom na každý deň. Objednať si ho možno na e-mailovej adrese predplatne@smn.sk.

Vydavateľstvo Slovo medzi nami, ktoré založila Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1999, ponúka kvalitnú kresťanskú literatúru z pera významných súčasných autorov ako Scott Hahn, Karl Keating, John Eldredge, Robert Barron, Gregorz Ryś, Henri Nouwen, Neal Lozano, Carlo Maria Martini, Vitorio Messori, Jim MacMannus, Patrick Madrid, Katrina Zeno, Carl Anderson, Adam Szustak a ďalší. Vydavateľstvo hľadá tituly, ktoré sa dotýkajú právd viery a dôležitých otázok života novým pútavým a hlbokým spôsobom. Od roku 1999 vydáva slovenskú verziu amerického časopisu Slovo medzi nami (Word Among Us).[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021