Členovia ZKSM môžu získať grant, žiadosť treba podať do 17. apríla

TK KBS, mta, ml; pz | 02. 04. 2019 12:57Spišská Nová Ves 2. apríla (TK KBS) Motivovať a podporovať mladých ľudí zo spoločenstiev k ďalšiemu rastu, spolupráci, proaktivite, angažovanosti a pozitívnemu ovplyvňovaniu spoločnost chce Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Pre svojich členov vyhlásilo výzvu, v ktorej sa môžu uchádzať o finančnú podporu. Žiadosti môžu podávať do 17. apríla 2019. Všetky potrebné informácie spolu s výzvou sú k dispozícii na stránke www.zksm.sk.

„Projekty sa hodnotia na základe kritérií ako sú originalita, nápaditosť aktivity, spolupráca na projekte so samosprávou, resp. inými subjektmi, prínos pre verejnosť alebo spoločenstvo, dopad na zvyšovanie kompetencií, zručností, schopností členov, nárast počtu členov, informovanosť verejnosti o práci s mládežou a pod.,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM. Výsledky o podporených projektoch budú zverejnené 30. 4.2019, po fáze hodnotenia podaných žiadostí.

Projekty budú môcť spoločenstvá realizovať až do konca augusta 2019.

Šiesty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní hodnoty spoločenstva a práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú zo Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. ZKSM chce v tomto novom grantovom kole podporiť inovatívne formy spoluúčasti mladých ľudí na živote spoločnosti, spoluprácu spoločenstiev s organizáciami, aktivizáciu mladých v spoločenstvách k dobrovoľníctvu, zvýšenie záujmu mladých ľudí o dôležitosť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu a komunikáciu hodnoty spoločenstva a práce s mládežou, jej prínosu pre spoločnosť, ale aj mapovanie a riešenie konkrétnych výziev v obci či regióne, ktorým mladí čelia.

ZKSM sa už dvadsaťosem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl, či nového rozvojového programu UpGrade. K projektom združenia patria Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone, či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

TK KBS informovala Monika Takáčová

-

Snímka: Ilustračná (Celoslovenská rada ZKSM)[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021