Osobitný vyslanec EÚ Ján Figeľ prijal odchádzajúcu riaditeľku ACN

TK KBS, aga; ml | 29. 03. 2019 11:02Bratislava 29. marca (TK KBS) Osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete Ján Figeľ prijal v Bratislave Martinu Hatokovú, riaditeľku národnej kancelárie pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi. Keďže Martina Hatoková končí vo svojej funkcii, vyjadril jej poďakovanie za spoluprácu a za osobný prínos pre charitatívnu a pastoračnú pomoc vo svete, predovšetkým za úspešné kampane pre ľudí v Sýrii, Iraku a Indii.

Za dva roky slovenská kancelária ACN prijala od pravidelných a jednorazových darcov vyše 400 tisíc eur. Najväčší objem bol určený na projekty na Blízkom východe, kde kresťanské komunity v uplynulých rokoch trpeli hlavne kvôli vojnovým konfliktom a terorizmu. Podľa Martiny Hatokovej je Slovensko vnímavé aj na otázky núdze, chudoby a náboženského prenasledovania vo svete, a je preto potrebné naďalej na ne pravdivo upozorňovať a zároveň podnikať konkrétne a transparentné kroky na ich zmiernenie alebo elimináciu.

Pri tejto príležitosti Ján Figeľ ocenil celkové pôsobenie nadácie ACN vo vyše 150 krajinách, zvlášť  v krízových oblastiach súčasného sveta. „ACN patrí k najspoľahlivejším humanitárnym charitatívnym organizáciám, s ktorými som mal možnosť doteraz spolupracovať na Blízkom východe, v južnej Ázii a subsaharskej Afrike. Pravidelné dvojročné správy ACN o stave náboženskej slobody vo svete sú považované za veľmi profesionálne.”

Ako dodal Ján Figeľ, spomínaná organizácia pomáhala kedysi aj utečencom z Československa a pri obnove cirkevných a charitatívnych zariadení v našej krajine: „Pápežská nadácia u nás v minulosti známa ako Kirche in Not, poskytla veľa pomoci pre našich ľudí v čase komunizmu a po jeho páde. Teraz je Slovensko slobodné a môže silnejšie prejaviť svoju solidaritu s trpiacimi vo svete”. 

Pomoc ACN je zameraná na vo svete na pastoračnú pomoc pre kresťanské rodiny a organizácie, zvlášť pre nemocnice a školy, ale zároveň slúži v ekumenickej otvorenosti všetkým núdznym.

TK KBS informovala Anna Gareková[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022