Žiaci bratislavskej školy aktívne podporili kampaň Pomoc pre Sýriu

TK KBS, ACN; ml | 20. 03. 2019 16:50Bratislava 20. marca (TK KBS) Žiaci bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi reagujú na kampaň Pomoc pre Sýriu, ktorej iniciátorom je pápežská nadácia ACN Slovensko. Za svojich rovesníkov v Sýrii sa rozhodli obetovať dve sväté omše a budú sa za nich modliť počas pôstnej modlitbovej iniciatívy, do ktorej sa okrem nich zapájajú aj deti z ďalších slovenských škôl.

Prvá z dvoch svätých omší na tento úmysel sa uskutočnila v stredu 20. marca 2019, deň po sviatku sv. Jozefa, ktorý je patrónom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Druhú svätú omšu budú žiaci spoločne sláviť 25. marca 2019, v deň druhého výročia slávnostného otvorenia národnej kancelárie na Slovensku. Sýrske deti vyjadrili svoju vďačnosť za pomoc a modlitby kresbami na 50 000 krytoch na sviece, z ktorých sa stovky dostali priamo do rúk slovenských detí modliacich sa za mier.

ACN, kampan, Syria

Spomínaná Spojená škola sv. Františka z Assisi sa zároveň stane poslednou zastávkou výstavy Deti vojny, ktorá momentálne putuje po slovenských mestách. Na výstave sa stretávajú kresby sýrskych a slovenských detí, v ktorých sýrske deti vydávajú svedectvo o živote vo vojnou skúšanej Sýrii a slovenské deti vyjadrujú solidaritu so svojimi rovesníkmi. Obrázky, v ktorých sa spája ich volanie po ukončení vojny, sa do priestorov školy presunú krátko pred Veľkou nocou.

ACN, kampan, Syria

„Kresby sa tak symbolicky vrátia medzi slovenské deti, ktoré nám účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži Deti vojny ako prvé ukázali svoj súcit a záujem o sýrske deti vojny. Ďakujeme detským hrdinom na oboch stranách,“ povedala riaditeľka ACN Slovensko Martina Hatoková.

Deti vojny sú súčasťou kampane Pomoc pre Sýriu, ktorá ktorá prebieha od minuloročného novembra a jej cieľom je podpora tých oblastí života Sýrčanov, ktoré smerujú k čo najrýchlejšej stabilizácii krajiny a zabezpečeniu pokojnej budúcnosti. Viac na www.pomocpresyriu.sk.

Zdroj: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022