Rozhovor s arcibiskupom Zvolenským o summite o ochrane maloletých

TK KBS, ml; ml | 24. 02. 2019 20:59Vatikán 24. februára (TK KBS) Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zastupoval Konferenciu biskupov Slovenska na summite o ochrane maloletých vo Vatikáne. Položili sme mu niekoľko otázok.

- Ako vnímate stretnutie o ochrane maloletých vo Vatikáne a stretnutie s ostatnými účastníkmi?

Stretnutie o ochrane maloletých vo Vatikáne je mimoriadne cenné smerom dovnútra Cirkvi a aj smerom k celej spoločnosti. Prinieslo veľmi užitočné prehĺbenie poznatkov v oblasti ochrany maloletých, a zároveň aj jeho výsledkom sú konkrétne rozhodnutia, ktoré urobí Svätý Otec.

- Ako hodnotíte celkový priebeh a čo vás najviac zaujalo?

Celkový priebeh bol pokojný, obohacujúci, priniesol aj veľké podnety k uvedomeniu si nebezpečenstva zločinu zneužívania. Zaujalo má, že vo vnútri Cirkvi - aj medzi biskupmi - na jednej strane jestvuje veľká vnímavosť pre utrpenie obetí, a zároveň aj na druhej strane neustále nesú vo svojom vnútri veľkú bolesť ako pomôcť tým kňazom, ktorí sa v tejto oblasti previnili.

- V ktorej jazykovej skupine ste pracovali a ako prebeiehala práca v tejto skupine?

Pracoval som v jednej z talianskych jazykových skupín. Metóda práce spočívala v tom, že po prednáškach, ktoré počas dňa zazneli, v pracovnej skupine jednotliví členovia rozvíjali podnety z prednášok a poskytovali aj svoje osobné skúsenosti z prostredí, z ktorých pochádzali.

- Aké konkrétne opatrenia by sa mohli napríklad implementovať na Slovensku (pápež František dal napríklad návrh 21 podnetov)?

Všetkých 21 podnetov, ktoré predniesol pápež František, sú mimoriadne užitočné pre celú Cirkev. Z týchto podnetov je pre nás potešujúce, že napríklad podnet o vytvorení kódexu správania sa klerikov, rehoľníkov a ostatných zamestnancov, aj dobrovoľníkov, ktorí pracujú v oblasti starostlivosti o mládež, to bol podnet číslo 19, ktorý poskytol Svätý Otec František, vďaka Bohu my na Slovensku sme už takýto kódex správania sa pripravili a tvorí súčasť pracovných zmlúv všetkých zamestnancov jednotlivých diecéz.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024