Lídri cirkví a židovských obcí vydali vyhlásenie k situácii v školstve

TK KBS, vyhl, ml; pz | 04. 02. 2019 15:00Bratislava 4. februára (TK KBS) V Bratislave sa dnes, v pondelok 4. februára 2019, opäť stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Prijali vyhlásenie, ktoré sa venuje téme cirkevného školstva. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

- -

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a UZZNO k situácii cirkevného školstva

Súčasťou uplatňovania náboženskej slobody je právo rodičov vychovávať deti v súlade s ich hodnotami a vierovyznaním. Od Nežnej revolúcie cirkvi a náboženské spoločnosti založili desiatky materských, základných a stredných škôl a školských zariadení. Väčšina z nich sa vďaka výchovnému procesu a dosahovaným výsledkom stali stabilnou súčasťou vzdelávacieho systému v Slovenskej republike. Cirkvi a náboženské spoločnosti oceňujú všetky formálne kroky, ktorými Slovenská republika podporila existenciu cirkevných škôl a školských zariadení.

Rodičov a pedagógov zneisťuje súčasná situácia, v ktorej verejná správa umelým spôsobom znižuje počet žiakov v cirkevných školách, čo je zdrojom nestability a môže viesť postupne k zániku týchto škôl. Táto diskriminácia má negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne a rovnocenne vybrať tú najlepšiu pre svoje deti.

Obraciame sa na kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby odstránili nesystémové administratívne opatrenia, ktoré umožňujú, aby jeden zriaďovateľ rozhodoval o druhom zriaďovateľovi, a tak v konečnom dôsledku obmedzoval právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním.

V Bratislave, 4. februára 2019

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR

Miloš Klátik, predseda ERC v SR

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku

Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev SR

László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR

Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku

Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Štefan Rendoš, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej

- -[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021