Úmysly Apoštolátu modlitby vybrané pápežom a KBS na rok 2019

TK KBS, RV mh; ml | 31. 12. 2018 19:05Vatikán 31. decembra (RV) V rámci Celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby prinášame v prehľade na celý rok 2019 úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska.

Šírením pravidelných mesačných úmyslov Apoštolát modlitby zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej „Modlitby obetovania dňa“:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Január:

Evanjelizačný úmysel: Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu evanjeliovú radosť.

Úmysel našich biskupov: Aby svetové stretnutie mládeže v Paname bolo pre mladých povzbudením úprimne nasledovať svätých a blahoslavených.

Február:

Evanjelizačný úmysel: Za úprimné a srdečné prijatie všetkých, ktorí sa stali obeťami obchodu s ľuďmi, boli donútení k prostitúcii alebo trpeli násilím.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí na príhovor Panny Márie Lurdskej prežívali svoje utrpenie s Kristom, a tak prinášali v Cirkvi bohaté ovocie.

Marec:

Evanjelizačný úmysel: Za kresťanské spoločenstvá, zvlášť za prenasledované, aby cítili Kristovu blízkosť a a by boli uznané ich práva.

Úmysel našich biskupov: Aby sme a v Pôstnom období viac zjednocovali s Kristom trpiacim a potom aj osláveným.

Apríl:

Všeobecný úmysel: za lekárov a humanitárnych pracovníkov, ktorí pomáhajú vo vojnových oblastiach a riskujú vlastné životy pre záchranu druhých.

Úmysel našich biskupov: Aby posolstvo veľkonočnej lásky naplnilo srdcia veriacich nádejou a dôverou v Božie milosrdenstvo.

Máj:

Evanjelizačný úmysel: Za Cirkev v Afrike, aby sa prostredníctvom života vlastných veriacich stala zdrojom jednoty medzi jej národmi a znakom nádeje pre tento svetadiel.

Úmysel našich biskupov: Aby pracujúci na príhovor svätého Jozefa dokázali aj svoju prácu premeniť na službu Bohu, boli vďační a nadobudnuté prostriedky správne využívali.

Jún:

Evanjelizačný úmysel: Za kňazov, aby sa striedmym a pokorným životom zasadzovali za účinnú solidaritu s najchudobnejšími.

Úmysel našich biskupov: Aby sme mali dostatok duchovných povolaní a aby sme svojimi modlitbami vždy podporovali našich biskupov, kňazov, diakonov a zasvätených v ich službe.

Júl:

Všeobecný úmysel: Za politikov, vedcov a ekonómov, aby spolupracovali pri ochrane svetových morí a oceánov.

Úmysel našich biskupov: Aby sme prázdninový čas správne využívali na oddych i rekreáciu a nezabúdali na stretnutie s Pánom pri modlitbe a v Eucharistii.

August:

Evanjelizačný úmysel: Za rodiny, aby sa prostredníctvom života modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali školami pravej ľudskosti.

Úmysel našich biskupov: Aby sme na pútnických miestach našej krajiny načerpali dostatok duchovných síl na zvládanie každodenných ťažkostí.

September:

Všeobecný úmysel: Za všetkých, ktorí sa zaoberajú spravodlivosťou, aby pracovali čestne a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nikdy nemala posledné slovo.

Úmysel našich biskupov: Aby sa na príhovor Sedembolestnej Panny Márie uchovávala a rozmnožovala viera v našej krajine aj vďaka kresťanskej výchove našich detí v rodinách a školách.

Október:

Evanjelizačný úmysel: Aby vanutie Ducha Svätého vzbudilo novú misionársku jar v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby sme sa v našich rodinách radi, často a spoločne modlievali posvätný ruženec, a tak vyprosovali pokoj pre našu vlasť.

November:

Všeobecný úmysel: Aby sa na Blízkom východe, kde spolu žijú rozličné náboženské tradície, zrodil duch dialógu, stretnutia a zmierenia.

Úmysel našich biskupov: Aby sme v našich modlitbách pamätali na všetkých zosnulých a vyprosovali im nebeskú blaženosť.

December:

Všeobecný úmysel: Aby sa každý štát rozhodol urobiť všetko potrebné pre lepšiu budúcnosť mladých, najmä trpiacich.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa, ktoré prinieslo radosť celému svetu, zažiarilo v srdciach všetkých ľudí a aby sa posolstvo lásky a pokoja šírilo po celom svete.

Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024