Arcibiskup z Aleppa hovoril v Prešove aj o prenasledovaní kresťanov

TK KBS, ispa; ml | 28. 11. 2018 10:02Prešov 28. novembra (TK KBS) V pondelok 26. novembra v rámci svojej návštevy Slovenska zavítal do Prešova sýrsky katolícky arcibiskup Mons. Antoine Chahda z Aleppa v Sýrii. Na základe pozvania organizácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi navštívil v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom sedem slovenských miest, aby rozprával o utrpení a prenasledovaní, ktoré zažívajú kresťania na Blízkom východe.

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove koncelebroval večernú svätú liturgiu s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ a prihovoril sa Božiemu ľudu v homílii. Vychádzajúc z evanjelia povedal, že ak nebudeme hovoriť a prenasledovaní kresťanov a modliť sa za nich, budú musieť „kričať kamene“. Bližšie svedectvo o prenasledovaní kresťanov vydal po svätej liturgii. Zároveň odpovedal na otázky veriacich a spevom sa pomodlil modlitbu Otčenáš v aramejskom jazyku, ktorým rozprával Ježiš Kristus. Spolu s vladykom Jánom a prítomnými kňazmi udelil všetkým prenasledovaným v Sýrii a vo svete požehnanie. Zaiste aj toto stretnutie prispelo k priblíženiu situácie trpiacej cirkvi nielen v Sýrii, ale v mnohých iných krajinách, aby kresťania v Európe nezostali hluchí a slepí pred utrpením kresťanov.

Presov, arcibiskup, Aleppo

Arcibiskup Ján Babjak v expozícii histórie Prešovskej archieparchie v arcibiskupskej rezidencii predstavil arcibiskupovi zo Sýrie Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a spolu sa pomodlili aj v arcibiskupskej kaplnke pri relikviách mučeníkov tejto cirkvi. Zároveň mu odovzdal zbierku, ktorú urobili veriaci v katedrále s úmyslom aspoň trochu zmierniť následky prenasledovania v Aleppe.

ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Od minulého roku pôsobí aj na Slovensku.

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

-

Predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽANO) dnes prijala na pôde Národnej rady SR sýrskeho chaldejsko-katolíckeho arcibiskupa Mons. Antoine Chahdu. Dnešné stretnutie je ďalšou z aktivít na slovenskej parlamentnej úrovni v problematike ochrany náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie.

„Mons. Chahda prišiel na návštevu Slovenska na pozvanie slovenskej pobočky celosvetovej organizácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi v rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Sýrske mesto Aleppo, odkiaľ pochádza, je v dôsledku pretrvávajúcich politických konfliktov jedným z najzničenejších miest v Sýrii. Mons. Chahda hovoril o prenasledovaní a utláčaní, ktorému kresťania bok po boku s moslimami v Sýrii čelia,“ povedala Verešová.

„Žiadam spravodlivosť a žiadam rovnosť. Vyžadujem od celého sveta aby rešpektovali a chránili našu náboženskú slobodu, nech by bolo išlo o kresťana alebo moslima alebo príslušníka akejkoľvek inej viery pretože v konečnom dôsledku sme všetci Božími deťmi. Vôbec nezáleží akej sme farby pleti alebo rasovej príslušnosti. Jedine vtedy budeme všetci slobodní, keď budeme pokorní a mať sa v úcte,” uzavrel svoje svedectvo o situácii v Sýrii Mons. Chahda.

Mons. Chahda tiež hovoril o konkrétnych spôsoboch ako môžu slovenskí veriaci a slovenskí občania pomôcť kresťanom v Sýrii: „Počas celej mojej návštevy vnímam ochotu slovenského národa pomôcť Sýrčanom. Pomôcť nám môžete svojou morálnou a duchovnou podporou ale tiež tým, že podporíte znovuvybudovanie našich domovov a našich škôl - od základných škol až po univerzity. Sýrsky ľud je schopný a odhodlaný. Verím, že svoju krajinu potom dokáže obnoviť.”

Téma ochrany náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie je jednou z priorít pôsobenia Anny Verešovej ako predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. „Členovia ľudskoprávneho výboru prijali minulý týždeň môj návrh na zriadenie odbornej komisie na ochranu náboženskej slobody a prenasledovaných pre náboženské presvedčenie. Komisia bude poradným orgánom výboru, jej členmi budú odborníci pôsobiaci v danej oblasti. Slovensko totiž nemôže zostať ľahostajné k výzve EÚ, aby členské krajiny venovali mimoriadnu pozornosť ochrane náboženskej slobody,” hovorí Verešová.

Zdroj: Matúš Bystriansky[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021