Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa dožíva 60 rokov

TK KBS, abuba, ml; pz | 19. 11. 2018 10:30Bratislava 19. novembra (TK KBS) Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský sa dnes, v pondelok 19. novembra 2018, dožíva 60 rokov. Bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi pri tejto príležitosti prajeme veľa Božieho požehnania na jeho životnej ceste do ďalších rokov, ako aj pre jeho poslanie v službe Cirkvi na Slovensku.

Životopis Mons. Stanislava Zvolenského

- narodil sa v Trnave 19. novembra 1958

- za kňaza bol vysvätený 13. júna 1982 v Bratislave

- od roku 1982 kaplánom v Galante

- od roku 1985 kaplánom v Hlohovci

- od roku 1990 farárom v Bratislave-Vajnoroch

- v roku 1990 štúdiá v Insbrucku

- od roku 1991 na štúdiách v Ríme

- v roku 1998 bol menovaný za viceoficiála cirkevného súdu v Trnave

- v roku 1998 asistentom CMBF UK v Bratislave

- od roku 1999 odborným asistentom

- od roku 2001 prodekanom CMBF UK v Bratislave

- v roku 2001 bol menovaný za súdneho vikára v Trnave

- 2. apríla 2004 bol vyvolený za titulárneho biskupa novosinského

- 2. mája 2004 v Trnave konsekrovaný za biskupa

- 14. februára 2008 menovaný za bratislavského arcibiskupa

- 8. marca 2008 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa-metropolitu Bratislavskej arcidiecézy

Zdroj: www.abuba.sk[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022