Výber z pracovného a duchovného programu biskupov Slovenska (47)

TK KBS, bisk; ml | 19. 11. 2018 06:30Bratislava 19. novembra (TK KBS) TK KBS prináša výber z programu biskupov (47. týždeň).

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Západná provincia

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA* MONS. JOZEF HAĽKO (bratislavský pomocný biskup)

Pondelok 19. novembra 2018:

- o 17:00 h relácia Doma je doma ne tému: Svätomartinská zbierka

Utorok 20. novembra 2018:

- o 16:00 h účasť na prezentácii kníh: Hlas Slovenska a Trpiaci svedkovia viery; zasadnutie Rady pre históriu KBS v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Streda 21. novembra 2018:

- o 11:00 svätá omša v Národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne- Strážach pri príležitosti životného jubileá Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu

Štvrtok - Piatok 22. - 23. novembra 2018:

- plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska v Šaštíne

Sobota 24. novembra 2018:

- duchovná obnova v Harmónii v Modre pre študentov študujúcich v Brne

Zdroj: sr. Adela Jenčová (sekretariát pomocného biskupa)

-----------------------------------------------------------------

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

* MONS. JÁN OROSCH (trnavský arcibiskup)

Pondelok 19. novembra 2018:

- o 18.00 h v rámci siedmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude mukačevský biskup Mons. Milan Šášik CM (Ukrajina)

Utorok 20. novembra 2018:

- o 18.00 h v rámci ôsmeho dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša, ktorej hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik

Streda 21. novembra 2018:

- o 18.00 h v rámci deviateho (posledného) dňa Trnavskej novény sa zúčastní na svätej omši v Bazilike sv. Mikuláša a bude jej hlavným celebrantom

Štvrtok - Piatok 22. - 23. novembra 2018:

- zúčastní sa na 91. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska v Šaštíne


Sobota 24. novembra 2018:

- o 12.00 h sa v reprezentačných priestoroch Arcibiskupského úradu stretne s generálnym vizitátorom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul

Nedeľa 25. novembra 2018:

- o 10.00 h bude celebrovať svätú omšu vo farskom Kostole sv. Štefana kráľa v Trsticiach, ktorá bude v maďarskom jazyku a s titulkami v slovenskom jazyku vysielaná v priamom prenose RTVS pri príležitosti slávnosti Krista Kráľa

Zdroj: Arcibiskupský úrad v Trnave

----------------------------------------------------------------

ŽILINSKÁ DIECÉZA

* MONS. TOMÁŠ GALIS (žilinský biskup)

Pondelok - Streda 19. - 21. novembra 2018:

- vybavuje administratívne záležitosti na Biskupskom úrade

Štvrtok - Piatok 22. - 23. novembra 2018:

- 91. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska, Šaštín-Stráže

Sobota 24. novembra 2018:

- o 11:00 h svätá omša pri príležitosti 40 rokov Neokatechumenátnej cesty na Slovensku, Žilina-Solinky

- o 18:00 h svätá omša a následný program, pri ktorom prednesie svedectvo Mons. Antoine Chahda, sýrsky arcibiskup v meste Aleppo, Žilina-mesto (katedrála)

Nedeľa 25. novembra 2018:

- o 10:30 h pontifikálna svätá omša na Slávnosť Krista Kráľa, Žilina-mesto (katedrála)

Zdroj: Ľubomír Majtán (tajomník biskupa)

-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

* MONS. BERNARD BOBER (košický arcibiskup metropolita)

20. november 2018 10.00 hod, Komisia pre pastoráciu Rómov, ABÚ Košice

18.00 hod, svätá omša s formulárom bl. Anny Kolesárovej, Katedrála sv. Alžbety, Košice

21. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

22. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

23. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

24. november 2018 17.00 hod, 24. Púť zrelosti, Vysoká nad Uhom

25. november 2018 15.00 hod, svätá omša, Katedrála sv. Alžbety, Košice

* MONS. MAREK FORGÁČ (košický pomocný biskup)

20. november 2018 18.00 hod, svätá omša s formulárom bl. Anny Kolesárovej, Katedrála sv. Alžbety, Košice

21. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

22. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

23. november 2018 Plenárne zasadanie KBS, Šaštín

25. november 2018 11.00 hod, odpust Krista Kráľa, Prešov - Sekčov

* MONS. ALOJZ TKÁČ (košický emeritný arcibiskup)

25. november 2018 10.30 hod, odpust sv. Ondreja, Kojatice (Svinia)

Zdroj: Jozef Kmec (tajomník)

-----------------------------------------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

* MONS. STANISLAV STOLÁRIK (rožňavský biskup)

Pondelok 19. novembra 2018:

- 10:00 h Presbyterská rada, Biskupský úrad Rožňava

- 15:00 h Pracovné stretnutia na Biskupskom úrade

Utorok 20. novembra 2018:

- 18:00 h Slávenie svätej omše v rámci Trnavskej novény, Bazilika sv. Mikuláša

Streda - Piatok 21. – 23. novembra 2018:

- 91. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska, Šaštín

Nedeľa 25. novembra 2018:

- 9:30 h slávenie odpustovej svätej omše na slávnosť Krista Kráľa, filiálka Čučma

Pondelok – Piatok 26. – 30. novembra 2018:

- duchovné cvičenia pre kňazov, Charitný dom Dolný Smokovec

Nedeľa 2. decembra 2018

- 10:00 h svätá omša v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Zdroj: Rožňavská diecéza

-----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA

* MONS. JÁN BABJAK (prešovský arcibiskup metropolita)

Pondelok 19. novembra 2018:

- Juskova Voľa – pracovné stretnutie s protopresbytermi

- 16:30 h Prešov – Katedrála sv. Jána Krstiteľa – archijerejská svätá liturgia pri príležitosti 50. výročia obnoveného Katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove a účasť na krátkom koncerte zboru

Utorok 20. novembra 2018:

- 16:30 h Prešov – Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča – archijerejská svätá liturgia

Streda 21. novembra 2018:

- 11:00 h Šaštín – koncelebruje ďakovnú svätú omšu pri príležitosti životného jubilea bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského

Štvrtok 22. novembra 2018:

- Šaštín – účasť na plenárnom zasadaní KBS

Piatok 23. novembra 2018:

- 10:00 h Bardejov – Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla – zádušná svätá liturgia a pohrebné obrady za zomrelého gréckokatolíckeho kňaza otca Františka Dancáka, stavroforného protojereja a titulárneho kanonika;

Popoludní stretnutie so sr. Sofiou Slavomírou Lebedovič SNPM, generálnou predstavenou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Nedeľa 25. novembra 2018:

- 10:00 h Levoča – archijerejská svätá liturgia a posviacka nového Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky

Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

-----------------------------------------------------------------

KOŠICKÁ EPARCHIA

* MILAN CHAUTUR (košický eparcha)

Pondelok – Utorok 19. – 20. novembra 2018:

Prijatie ohlásených stránok na košickom eparchiálnom úrade

Streda 21. novembra 2018:

- 11:00 h Účasť na ďakovnej sv. omši bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského v Šaštíne pri príležitosti jeho životného jubilea

Štvrtok – Piatok 22. – 23. novembra 2018:

- Účasť na zasadaní KBS v Šaštíne

Sobota – Nedeľa 24. – 25. novembra 2018:

- Účasť na programe eparchiálnej odpustovej slávnosti Košickej eparchie v kaplnke Monastyru Christa Carja v Trebišove

Nedeľa 25. novembra 2018:

- 14:00 h Účasť na Prehliadke detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove

Zdroj: Košická eparchia

-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

* PETER RUSNÁK (bratislavský eparcha)

Streda 21. novembra 2018:

– zúčastní sa na ďakovnej svätej omši bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského v Šaštíne pri príležitosti jeho životného jubilea (
Šaštín-Stráže Bazilika Sedembolestnej Panny Márie)

- Štvrtok - Piatok 22. - 23. novembra 2018:

– zúčastní sa na 91. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (
Šaštín-Stráže)

Sobota 24. novembra 2018:

- archijerejská liturgia s udelením kňazského svätenia diakonovi Jozefovi Durkotovi (Bratislava – Katedrála)

Zdroj: Stanislav Gábor (hovorca eparchie)

-----------------------------------------------------------------

Poznámka: Údaje sú aktualizované po ich dodaní.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023