Vo Svidníku podporili misie, v Jakubanoch a Prešove sa modlili ruženec

TK KBS, khr, ava, mzi; ml | 23. 10. 2018 06:22Svidník 23. októbra (TK KBS) V nedeľu 21. októbra 2018 sa slávila na celom svete vo všetkých katolíckych chrámoch misijná nedeľa. Misiami ožila v pondelok Cirkevná základná škola vo Svidníku. Žiaci s mamami i zamestnanci školy s  úsmevom priniesli do školskej jedálne doma upečené koláče. Počas prestávok ich potom predávali za symbolickú sumu. "Tešíme sa, že naši žiaci sú ochotní dvakrát dávať, prvýkrát upečením koláčikov a druhýkrát zakúpením z ponuky. Veríme, že aj takýmto spôsobom učíme našich žiakov darovať lásku iným. Vyzbierané peniaze zasielame každoročne na Pápežské misijné diela detí," informovala TK KBS Katarína Hrižová.

Jakubovany, modlitba, ruzenec

Pred misijnou nedeľu sa konala aj medzinárodná modlitbová iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec“. Aktívne sa do nej zapojili v Jakubanoch a v Prešove. V Jakubanoch sa do nej zapojilo viac ako 300 detí a mládeže z farnosti (od 12. do 18. októbra 2018). "Krátkymi katechézami, príbehmi, výtvarným vyjadrením i iným aktivitami si priblížili dôležitosť duchovného boja a modlitbou vyjadrili solidaritu svojim neznámym priateľom v krajinách sužovaných ozbrojenými konfliktmi a inými druhmi násilia. Deti sa taktiež zapojili do výtvarnej súťaže Deti pre Sýriu. Vyvrcholením iniciatívy bola modlitba svätého ruženca 18. októbra o 9:00 h pre všetkých práve tam, kde sa v tomto čase nachádzali," uviedla Andrea Vaľková.

Presov, modlitba, ruzenec

Do ružencovej iniciatívy sa zapojila aj Cirkevná základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča v Prešove. Modlitba sa konala v Chráme Povýšenia sv. Kríža Prešov-Sekčov. Posvätný ruženec viedol Michal Stuľák, duchovný správca školy, ktorý žiakov školy privítal a v úvode posvätil ružence. Rozjímania a desiatky sa modlili žiaci jednotlivých tried. Ruženec bol obohatený aj piesňami s gitarovým doprovodom. "V tento deň sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spojili do jedného. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete," informovala Mária Zimovčáková.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022