Najvyšší orgán Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vo Važci

TK KBS, mta; ml | 21. 09. 2018 09:00Važec 21. septembra (TK KBS) Nastávajúci víkend v dňoch 21.- 23. 9. 2018 sa vo Važci v Otcovej stodole uskutoční Celoslovenská rada ZKSM. Stretnú sa na nej všetci vedúci oblastných centier ZKSM a ich zástupcovia z celého Slovenska. V oficiálnom programe CSR je naplánovaná voľba člena predsedníctva, predstavenie strategického plánu ZKSM na nasledujúce tri roky, ale aj workshop zameraný na manažment a riadenie dobrovoľníkov.

Celoslovenská rada ZKSM predstavuje najvyšší orgán ZKSM, ktorý tvoria vedúci oblastných centier ZKSM, alebo nimi poverení zástupcovia. Tí sa stretávajú štyrikrát v roku na spoločných poradách, kde hodnotia činnosť ZKSM, hlasujú, radia sa, no aj spoločne trávia čas a budujú tím. V programe bude mať úvodné motivačné a duchovné slovo Ján Buc, predseda ZKSM.

Program septembovej CSR je zameraný na informovanie vedúcich o dôležitých zmenách, či zaujímavých ponukách pre prácu s mládežou v spoločenstvách, ale aj samotnú motiváciu členov ZKSM v oblasti dobrovoľníckej práce. Pred samotným programom CSR sa v piatok v Otcovej stodole v čase od 10. do 16. hodiny uskutoční Deň otvorených dverí spojený aj s dobrovoľníckou činnosťou. Toto podujatie sa koná v rámci Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebieha od 16. do 22.9. na celom Slovensku.

V oficiálnom sobotňajšom programe CSR je naplánovaná voľba člena predsedníctva. Zaznejú informácie o zmenách v novom informačnom systéme, blížiacich sa voľbách vedúcich oblastných centier, novom strategickom pláne ZKSM do roku 2021, regionálnych stretnutiach s vedúcimi spoločenstiev. ZKSM pokračuje aj v systéme rozvoja svojich spoločenstiev pod názvom UpGrade. Na stretnutí bude jeho koordinátor Eduard Filo informovať o nových otvorených seminároch pre členov a nečlenov ZKSM, ktorí majú záujem rozvíjať svoje kompetencie v práci s mládežou v spoločenstvách. V rámci tohto programu ZKSM ponúka aj individuálne konzultácie v práci s mládežou v spoločenstvách.

Oficiálny sobotňajší program bude ukončený workshopom, zameraným na manažment a riadenie dobrovoľníkov s názvom Ako pestovať a zalievať vnútornú motiváciu. “V ZKSM chceme poskytovať priestor pre mladých ľudí, aby mohli svoje dary a talenty naplno uplatňovať v dobrovoľníckej službe v spoločenstvách. Chceme motivovať a vzdelávať aj našich vedúcich oblastných centier, aby boli kompetentnými lídrami v práci s mládežou na Slovensku, “ hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM. Program bude pokračovať v nedeľu spoločnou sv. omšou, ktorú bude slúžiť o. Ondrej Chrvala, Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS.

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

TK KBS informovala Monika Takáčová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021