Liekom na krízu v manželstve je odpustenie, zhodli sa viacerí odborníci

TK KBS, kmo, uad, ml; ml | 18. 09. 2018 16:00Bratislava 18. septembra (TK KBS) Pri neustále sa zvyšujúcej rozvodovosti zohráva odpustenie a zmierenie kľúčovú úlohu v prevencii rozpadu rodiny. Práve tomu sa venovala odborná konferencia, ktorú dnes zorganizovali Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Asociáciou rodinných sudcov a neziskovou organizáciou Úsmev ako dar. V Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave diskutovali odborníci z rozličných sfér aj o spôsoboch a metódach riešenia rodinných sporov. Osobitnou časťou bola panelová diskusia o tom, či je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod. Sprievodným programom je aj "Večer odpustenia a zmierenia v rodine", ktorý sa začne o 19.00 v Univerzitnom pastoračnom centre bl. Jozefa Freinademetza. V programe vystúpia hudobný hostia Lámačské chvály, rómska chválová skupina F6, Paľo Drapák, Július Slovák (líder kapely Godzone) a domováci s hymnou Úsmev je dar.

Ako najčastejšia príčina rozvodov na Slovensku je uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Fungujúca rodina je pritom najefektívnejšou prevenciou mnohých nepriaznivých javov v spoločnosti. Odborníci z radov sudcov, psychológov či mediátorov sa zhodli v tom, že riešením je naučiť sa odpúšťať. Odpúšťanie predstavuje náročný proces v živote každého človeka, pochopiť prečo odpúšťať a ako riešiť nezhody v rodine boli hlavnou témou konferencie „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny“ „Téma odpustenie veľmi úzko súvisí s našou víziou "aby každé dieťa malo rodinu" a preto sa jej opakovane venujeme. Odpustenie je kľúčom k návratu mnohých detí z detských domovov späť do rodín,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda organizácie Úsmev ako dar. Konferencia ponúkla praktické príklady riešenia rodinných sporov vedúcich k zmiereniu a o svoje svedectvá a názory na tému odpúšťania sa podelili inšpiratívni hostia.

„Už minulý rok, keď sme prišli s témou najlepších záujmov dieťaťa, sa účastníci zhodli, že najlepšie prostredie pre dieťa je úplná rodina tvorená matkou a otcom, ktorá je schopná prekonávať konflikty. Preto sme chceli tento rok poukázať na to, že konflikty sú súčasťou rodinného života, ale je možné ich efektívne riešiť bez toho, aby sa rodina rozpadla. Účastníci si mohli vypočuť svedectvá rodín, ktoré aj napriek hlbokej kríze vytrvali a tiež sa dozvedeli, kde sa rodiny v kríze môžu obrátiť o pomoc,“ dodáva Martin Kramara z KBS. Konferencia upozornila aj na fakt, že rodičia majú zákonnú povinnosť vytvoriť svojim deťom vhodné prostredie – vrátane pokoja a bezpečia. „Podľa čl. 4 základných zásad, obsiahnutých v zákone o rodine, rodičia majú povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Je vhodné diskutovať o základných zásadách nášho rodinného práva, pretože obsahujú myšlienky, ktoré vedú k zodpovednému výkonu rodičovských práv,“ vysvetľuje Margita Medveczká, advokátka.

PLNÉ ZNENIE prednášok a diskusiu je možné nájsť na profile TK KBS na Facebooku

V úvode konferencie sa prítomným prihovorili Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup, predseda Konferencie biskupov Slovenska, predseda Úsmev ako dar Jozef Mikloško, predseda Asociácie rodinných sudcov JUDr. Peter Rajňák a list generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloša Klátika prečítal Dušan Vagašský, riaditeľ Generálneho biskupského úradu ECAV /video 1.
V úvodnom bloku prednášok vystúpili prof. Jozef Mikloško (Téma: Praktické skúsenosti so zmierovaním problematických rodín) a sudca Peter Rajňák (Téma: Môže sudca nerozviesť manželstvo?) /Video 2/.
V ďalšom bloku prednášok vystúpili kňaz Roman Seko (Téma: Kríza v manželstve a jej riešenie), manželia František a Iveta Minárikovci z farnosti Snežnica (Téma: Svedectvo krízy v manželstve) a psychiatrička Daniela Hrtúsová (Téma: Odpustenie a zmierenie v rodine ako najlepší záujem dieťaťa). Súčasťou bloku bola aj diskusia so všetkými rečníkmi z prvej časti programu /video 3/.
Záverečnou časťou konferencie bola panelová diskusia na tému "Je rozdielnosť pováh, záujmov a názorov skutočným dôvodom na rozvod?" Diskutovali: UDr. Margita Medveczká, advokátka, MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiater, JUDr. Eva Farkašová, sudkyňa, manželia Ľubomír a Oľga Feldekoví a kňaz Roman Seko. Diskusiu moderoval Martin Kramara, hovorca KBS /video 4/.
K správe bolo vydané FOTO.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022