V Košiciach blahorečia Annu Kolesárovú, víkend začal večernou vigíliou

TK KBS, RV zk, ml; ml | 31. 08. 2018 22:00Košice 31. augusta (TK KBS) V Košiciach v sobotu vyhlásia za blahorečenú Annu Kolesárovú. Ide o prvú laičku, ktorá bude na Slovensku blahorečená. Rodáčku z Vysokej nad Uhom pri Michalovciach v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Dekrét o mučeníctve schválil v marci tohto roka pápež František. Víkend blahorečenia začal dnešnou večernou modlitbovou vigíliou v košickej Katedrále sv. Alžbety. Pokračovať bude sobotnou hlavnou slávnosťou spojenou s blahorečením a nedeľnou ďakovnou slávnosťou s uložením relikvií v katedrále. Očakáva sa, že do metropoly východu pricestuje niekoľko desiatok tisíc ľudí.

Proces blahorečenia Anny Kolesárovej sa začal na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o jej príbeh v júli 2004. Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená ďakovnou svätou omšou 14. februára 2012 v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde sa dnes zišli veriaci deň pred slávnosťou jej blahorečenia. Priama cesta k jej blahorečeniu sa otvorila v marci tohto roka (7. 3. 2018), kedy Cirkev uznala mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej. Súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal pápež František pri osobnej audiencii bývalého prefekta kongregácie kardinála Angela Amata. Košická arcidiecéza následne v apríli informovala, že slávnosť blahorečenia sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018.

BLIŽSIE INFORMÁCIE (životopis; príčiny, ktoré napomohli k blahorečeniu; priebeh procesu; o prípravách, obmedzeniach a relikviári) je možné nájsť TU

-----------------------------------------------------------------

V metropole východného Slovenska sa dnes po mesiacoch príprav začal hlavný program blahorečenia. Dejiskom modlitbovej vigílie, ktorú naživo odvysielali TV LUX a Rádio LUMEN, bola zaplnená dominanta Košíc - Katedrála sv. Alžbety. Prítomní, ktorí sa stíšili v modlitbe v predvečer slávnosti blahorečenia, sa modlili radostný ruženec. "Drahí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Srdečne vás vítam na tejto vígílii pred slávnosťou blahorečenia našej Anky Kolesárovej. V jej úvode sa pomodlíme svätý ruženec, ktorý môžeme okrem našich vlastných úmyslov obetovať za každého jedného z nás, ktorí tu prišli práve na túto slávnosť blahorečenia. Za všetkých ľudí, aby odchádzali odtiaľ dotknutí. Nech Anka aj na tomto mieste mocne koná," povedal Tomáš Tupta, vicerektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktorý modlitbu svätého ruženca viedol. Medzi účastníkmi vígílie boli stovky mladých a veriacich všetkých vekových kategórií, ktorí prišli z celého Slovenska. Predmodlievala sa mládež z Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, rodiska Anny Kolesárovej.

- -

PLNÉ ZNENIE modlitby je možné nájsť v archíve TV LUX

- -

PLNÉ ZNENIE zamyslení radostného ruženca, ktoré odzneli v Katredrále sv. Alžbety:

Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Nikdy to nie je jednoduché: prijať úlohu, ktorá nie je od ľudí.

Úlohu, ktorá nesľubuje lepšie materiálne zabezpečenie ani pre seba, ani pre blízkych. Úlohu, ktorá nesľubuje bezpečie ani slávu, za ktoré by svet staval pomníky či modeloval busty.

Ani pre Božiu matku nebolo jednoduché prijať materstvo, ktoré nebolo od ľudí. Ani pre zástupy svätých žien a mužov nebolo jednoduché prijať povolanie a poslanie, ktoré nebolo od ľudí. Ani pre Anku, ktorá v krátkom okamihu prijala úlohu byť mučeníčkou čistoty.

Ale práve v týchto úlohach Boh najviac oslavuje seba a pri sebe aj človeka, ktorý sa v poslušnosti dokáže vydať aj na tie cesty, na ktoré by sa ľudsky nikdy neodvážil.

Prosíme ťa, Pane, aby sme na príhovor blahoslavenej Anky boli citliví na Tvoje volania, v ktorých nás posielaš na cesty, na ktoré nemožno ísť z ľudských pohnútok.

-

Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

Nosiť v sebe Ježiša na každodenných cestách životom je poslednou vôľou nášho Spasiteľa, keď povedal „choďte do celého sveta...“

Mária ho nesie so sebou od chvíle, čo sa zrodil v jej živote a prináša ho do každého spoločenstva až do dnešných dní.

Najskôr ho prináša k Alžbete, ktorá je v jeho prítomnosti plná chvály a vďaky za to, že Boh nezabúda na človeka a zem. A neskôr aj medzi apoštolov a učeníkov po tom, čo Ježiš vystúpil do neba.

Sú blahoslavení, ktorí prinášajú Ježiša do spoločenstiev v Cirkvi nielen počas svojho života, ale aj po svojej smrti. Mária tak robí dodnes. A v týchto dňoch tak robí aj blahoslavená mučeníčka čistoty Anka.

Prosíme ťa, Pane, aby sme na príhovor blahoslavenej Anky boli apoštolmi Tvojho mena a Tvojho života na miestach, kde žijeme a pracujeme, na miestach, kde je tvoja prítomnosť potrebná na budovanie Božieho kráľovstva medzi nami.

-

Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Chvíľa, v ktorej Boh dáva svetu svojho Syna je zázračná. Betlehem sa stáva miestom, kde sa skrze Máriu Boh dotýka zeme tak, ako sa dosiaľ nikdy nedotýkal.

To preto, že Boh tak chcel. Preto, že Boh tak môže. A tiež preto, že Mária sľúbila poslušnosť, ktorú Boh rád používa na to, aby mohol byť medzi nami zázračný.

Boh robí zázračné veci rád. Urobil ich v živote jednoduchej ženy Márie – pre jej poslušnosť. A robí tak aj v živote blahoslavenej Anky od chvíle, kedy sa rozhodla radšej obetovať svoj život, než obetovať čistotu. Pre jej poslušnosť dnes opäť prežívame, že Boh robí zázračné veci rád.

Prosíme ťa, Pane, aby sme sa na príhovor blahoslavenej Anky stali vernými a poslušnými učeníkmi tvojho Evanjelia.

Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme obetovala

Aké dobré je, že Boh nie je sám. Od počiatku žil a vždy bude žiť vo vzťahu. Vo zvláštnom, pre nás často nepochopiteľnom vzťahu, kde si Boh s Bohom slúžia navzájom.

Boh sa zriekol seba samého, aby slúžil človeku – aby mu pomohol na ceste k radostnému večnému životu. Rovnako Mária, zrieka sa seba samej a ponúka svojho Syna svetu, aby slúžil, aby Ona slúžila s Ním.

Aké dobré je, že Boh nie je vo svojej službe sám.

Dobré je, ak má Boh ľudí, ktorí mu v tejto službe pomáhajú a na vlastnom tele dopĺňajú to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Ako Mária, ako Anka a mnohí ďalší.

Prosíme ťa, Pane, aby sme sa na príhovor blahoslavenej Anky stali spoluslužobníkmi tvojho utrpenia pre Teba a pre dobro tvojej Cirkvi.

-

Ježiš, ktorého si, Panna so svätým Jozefom, v chráme našla

Nájsť Ježiša v preľudnenom Jeruzaleme nebolo ľahké.

Ale Máriina túžba nájsť ho bola väčšia než všetky prekážky. Väčšia než hustý dav a veľký hluk. Väčšia než jej únava, znechutenie, bezmocnosť či strach, že jej hľadanie je beznádejné.

Kto hľadá, nájde, povie Ježiš neskôr.

Kto hľadá neúnavne, trpezlivo, krok za krokom a deň za dňom aj napriek slepým uličkám a pádom, ten ho nájde.

Túžba nájsť Ježiša je ukrytá v každom človeku. A radosť, keď ho človek nájde je väčšia, než mu môžu dať akékoľvek pozemské veci.

Vedela to Mária. A vedela to aj blahoslavená Anka, keď túžba ostať pri Ňom bola väčšia než čokoľvek pozemské – väčšia než vlastný život.

Prosíme ťa, Pane, aby sme na príhovor blahoslavenej Anky v sebe stále povzbudzovali túžbu nájsť ťa a vpustiť do svojho života.

-----------------------------------------------------------------

Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá omša, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Koncelebrovali košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a košický emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč. Prítomní boli aj rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Spevom svätú omšu spevádzal Spojený spevácky zbor priateľov z Domčeka Anky Kolesárovej (pod vedením dirigentky Jany Zajdelovej).

Všetkých pritomných i tých, čo boli so slávnosťou spojení duchovne a pred katedrálou, privítal arcibiskup Bober. "Vitajte v Košiciach," povedal na úvod. "Viem, že ste prišli za Ankou. Za novou blahoslavenou," pokračoval. "Vy ste pomáhali rozšírovať úctu, budovať kult k tejto novej blahoslavenej. Teraz vás pritiahla práve do centra našej arcidiecézy - do Košíc," uviedol. "A táto svätá omša a tento večer je vigíliou, je bdením, je takým svetlom pre nás, aby sme vedeli, že sme prišli nie iba ako turisti, ale ako pútnici vidieť a spoznať na Anke ešte viac, to, čo ju urobilo hrdinkou a čo ju urobilo blahoslavenou. Ja viem, že máte otvorené srdce, aby k vám prehovorilo nebo. Využime to. Je to mimoriadna chvíľa, udalosť na východe. A tak by sme chceli, aby ste všetci, ktorí ste navštívili tento náš východ, tento náš kraj, aby ste išli čo najviac obohatení. Predovšetkým milosťami a rozhodnutím, že oplatí sa byť dobrým a v niektorých chvíľach až hrdinským. Vitajte," povedal arcibiskup Bober.

"Ankin príbeh je príbehom medzi ošklivým vrhaním sa na krásu stvorenia na jednej strane a úprimnou radosťou z čistej krásy na strane druhej. Mnohí ľudia prirodzene cítia, čo je ošklivé a čo skutočne radostné, ale nedokážu sa odhodlať pre nasledovanie hodnotných ideálov. No my môžeme byť posilnení sviatosťami a tak byť pripravení na bežné, ale aj na kľúčové okamihy nášho života, ako to bolo v príbehu Anky," povedal vo svojej homílii košický arcibiskup Mons. Marek Forgáč. Pripomenul, že Ankin príbeh jej smrťou nekončí. "Niekoľko desaťročí sa o Ankinom príbehu nesmelo rozprávať, lebo agresorom bol ruský vojak a bola to práve ideológia z východu, ktorá nás na dlhý čas umlčala. Ale semeno klíči a rastie. Po príchode slobody „vyklíčil“ tento príbeh a mnohí ľudia, predovšetkým mladí, začali putovať na miesto jej hrobu. Sám som bol toho svedkom, mnohokrát. A nebolo to miesto plaču a škrípania zubami. Boli to predovšetkým radostné stretnutia, púte radosti. Jej hrob sa stal prameňom úprimnej radosti," povedal.

Prítomných v závere pozval k tomu, aby ich oslovil príbeh Anny, budúcej blahoslavenej. "Nech nás teda tento príbeh osloví, aby v našich životoch neboli hrubé slová, ktoré urážajú najcitlivejšie sféry ľudského života, ale aby sme s úctou pristupovali ku stvorenej kráse až do poslednej chvíle našej pozemskej púte. Nech nás tento príbeh osloví, aby sme v každej situácii vedeli povedať sviatostnému životu „áno“ a aby sme mali tú milosť byť sviatosťami posilnení aj na konci našej pozemskej púte, aby sme boli pripravení a bdelí. Nech nás tento príbeh osloví, aby sme sa ošklivo nevrhali na stvorenú krásu, ale aby sme vedeli úprimne a čisto milovať a možno aj v poslednej chvíli svojho života vysloviť: „Ľúbim ťa! Mám ťa rád!“ – či je to Bohu alebo našim drahým okolo nás. Nech nás tento príbeh osloví, aby nás sväté mená Ježiš, Mária a Jozef sprevádzali až do Otcovského náručia," uviedol.

PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU

PLNÉ ZNENIE svätej omše je možné nájsť v archíve TV LUX

-----------------------------------------------------------------

Program večernej modlitbovej vigílie ukončilo duchovno-poetické pásmo s názvom Večnosť vonia z dielne Tvorivej skupiny Poetica musica. (Zuzana Eperješiová a spol.). Jej súčasťou boli svedectvá a piesne a záverečné Eucharistické požehnanie. Program blahorečenia pokračuje hlavnou sobotnou slávnosťou blahorečenia. Po nej sa uskutoční koncert radosti na štadióne. Nedeľná ďakovná svätá omša spojená s uložením relikviára s relikviami budúcej blahoslaenej sa uskutoční v Katedrále sv. Alžbety, sláviť ju bude košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V závere svätej omše bude vyhlásený prípravný rok na 400. výročie mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov. Vo Vysokej nad Uhom bude ďakovná slávnosť v nedeľu 30. septembra. Tiež bude spojená s uložením relikviára Anny Kolesárovej. Uskutoční sa v tamojšom kostole Sedembolestnej Panny Márie. Všetky časti programu je možné naživo sledovať v katolíckych médiách (TV LUX, Rádio LUMEN, TK KBS) , sobotnú hlavnú slávnosť odvysiela naživo aj RTVS.

PLNÉ ZNENIE duchovno-poetického pásma je možné nájsť v archíve TV LUX

-----------------------------------------------------------------

Košice budú oddnes do nedele dejiskom víkendu blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Hlavná slávnosť sa uskutoční v sobotu 1. septembra 2018 na štadióne TJ Lokomotíva Košice. Vodičov čakajú viaceré dopravné obmedzenia, informuje web annakolesarova.sk. Organizačné pokyny (pre účastníkov, kňazov) k blahorečeniu, orientačnú mapu i program je možné nájsť na stránke https://annakolesarova.sk V prípade potreby je možné využiť aj Infolinku: +421 948 277 219. Najrýchlejšie dopravné správy budú na Rádiu Lumen, každých 10 minút. Tak isto budú informovať regionálne médiá – všetky košické rádiá.

– v sobotu 1. septembra 2018 od 5:00 h bude uzatvorená Čermeľská cesta – od križovatky Komenského, Watsonova a Hlinkova až po križovatku Za štadiónom; Kostolianska od križovatky s Vodárenskou po križovatku s Čermeľskou; Kavečianska od križovatky s Kostolianskou po križovatku Za štadiónom. Uzávierka potrvá podľa potreby.

– v sobotu 1. septembra 2018 sa uskutočbí hlavná slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Štadión TJ Lokomotíva Košice otvoria o 6:00 h ráno. Program sa začne o 7:00 h, svätá omša spojená s blahorečením sa začne o 10:00 h. Program sa ukončí po 15:00 h. Vstup na štadión je bezplatný a voľný. Na slávnosť môžu prísť aj tí, ktorí nie sú zaregistrovaní, ale chcú sa zúčastniť.

– Pre všetkých sú pripravené záchytné parkoviská pri Hypermarkete TESCO a OBI (zo smeru od Prešova) a pri OC OPTIMA (pre prichádzajúcich od Rožnavy). Zo záchytných parkovísk a zo železničnej a autobusovej stanice bude premávať od 6:00 h počas celého dňa bezplatná kyvadlová doprava priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice.

– Táto kyvadlová doprava – autobusy (od Hypermarketu TESCO na štadión) a električky (od OC OPTIMA a zo Staničného námestia k štadiónu) sú na to špeciálne určené, budú riadne označené a bezplatné. Aj po skončení slávnosti bude fungovať kyvadlová doprava zo štadióna naspäť na záchytné parkoviská a na železničnú stanicu podľa potreby a to až do 17:00 hodiny.

– Autobusy budú premávať od Hypermarketu TESCO až k štadiónu (nezastavujú na iných zastávkach); električky sú od OC OPTIMA k štadiónu a takisto zo Staničného námestia až k štadiónu a budú zastavovať na zastávkach na týchto dvoch trasách. Trasa električky od OC Optima: OC Optima – Moldavská, obchodné centrá – Spoločenský pavilón – Trieda SNP – Amfiteáter – Radnica Starého mesta – Námestie Maratónu mieru – Štadión Lokomotíva.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021