V Dubline u kapucínov sa pápež František prihováral k bezdomovcom

TK KBS, RV kv;pz | 28. 08. 2018 14:10Dublin 28. augusta (RV) Počas svojej apoštolskej cesty v Írsku navštívil Svätý Otec František aj Denné centrum kapucínov (Day Centre of Capuchin Fathers) venujúce sa tým najchudobnejším. V samom centre Dublinu sa v sobotu 25. augusta stretol nielen s bezdomovcami, ktorí v centre vyhľadávajú pomoc, ale aj so zamestnancami, dobrovoľníkmi a zakladateľmi centra, bratmi kapucínmi.

Svätý Otec vyzdvihol obetavú službu Rádu menších bratov kapucínov. V improvizovanom príhovore najprv poukázal na ich charizmu. „Obzvlášť ste naladení na Boží ľud a tým viac na chudobných. Máte milosť rozjímať nad Kristovými ranami v tých, ktorí to potrebujú, ktorí trpia,“ oslovil v úvode svojimi slovami desiatich prítomných kapucínov.

Priznal sa, že sa cíti oslovený prístupom bratov a pátrov k ľuďom, zvlášť tým, že sa ich zbytočne nevypytujú, ale akceptujú život ako príde a pomáhajú im v ich potrebách. Svätý Otec zvlášť poukázal na službu sviatosti zmierenia, v čom sú vzorom aj pre iných kňazov - spovedníkov: „Vaše svedectvo učí kňazov počúvať, byť bližšie, odpúšťať a neklásť príliš veľa otázok.“

Prítomným bezdomovcom, ktorých bolo na stretnutí okolo sto, pápež poďakoval za dôveru, s akou prichádzajú do kapucínskeho centra: „Ďakujem vám za dôveru, ktorú nám dávate. Vy ste Cikev, vy ste Boží ľud. Ježiš je s vami. Oni vám dajú veci, ktoré potrebujete, ale počúvajte rady, ktoré vám dajú. Oni vám vždy dajú dobrú radu.“

Pápež v tejto súvislosti poznamenal, že kapucíni pri pomoci núdznym nikdy neznižujú ich dôstojnosť. Na záver svojej návštevy vyzdvihol Svätý Otec potrebu modlitby: „Modlite sa! Modlite sa za Cirkev. Modlite sa za kňazov. Modlite sa za kapucínov. Modlite sa za biskupov, za svojho biskupa. Modlite sa aj za mňa...“[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022