Na slávnosti v Tichom Potoku posvätili obnovený chrám a farskú budovu

TK KBS, lli; ml | 14. 08. 2018 09:20Tichý Potok 14. augusta (TK KBS) V nedeľu 12. augusta sa vo farnosti Tichý Potok konala odpustová slávnosť na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, pri ktorej protosynkel Mons. Ľubomír Petrík, ako hlavný slúžiteľ a kazateľ, posvätil obnovenú fasádu farského chrámu a farského domu. Posviackou sa zavŕšilo dielo náročných prác, ktoré sa začali už v roku 2016 odvodnením chrámu, potom v roku 2017 obnovením fasády chrámu a úpravou jeho okolia a napokon v tomto roku obnovou fasády farskej budovy.

Tichy Potok, Petrik

Protosynkela Ľubomíra Petríka privíta starostka obce Ľubica Džuganová. Na slávnosti sa zúčastnil aj protopresbyter Sabinovského protopresbyterátu Slavomír Palfi, kňazi a niekoľko stoviek veriacich. Po obrade posvätenia sa začala Božská liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku.

Tichy Potok, Petrik

"Nádherné spevy a veriaci v miestnych krojoch ešte viac umocnili túto slávnostnú atmosféru. Otec protosynkel v homílii pozval všetkých k nasledovaniu Krista. Máme ho nasledovať tým, že sa necháme Ním niesť na Jeho krídlach podobne, ako to robí orol so svojimi mláďatami, alebo ako dobrý otec nesie svoje dieťa na pleciach, aby ho chránil pred nebezpečenstvom a doniesol k cieľu," informoval Leontín Lizák.

Tichy Potok, Petrik

Pred ukončením slávnosti sa domáci farár Leontín Lizák poďakoval najprv nebeskému Otcovi, Ježišovi a Panne Márii za citeľnú pomoc a požehnanie pri všetkých prácach, potom protosynkelovi a protopresbyterovi i ostatným kňazom za účasť a napokon aj všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri obnove chrámu, fary i dnešnej slávnosti. Po myrovaní a liturgickom sprievode okolo chrámu sa mnoholitstvijem odpustová slávnosť ukončila.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023