Spomienka na 90. výročie narodenia a 65. výročie odsúdenia Jána Havlíka

TK KBS, lko; ml | 14. 06. 2018 06:42Dubovce 14. júna (TK KBS) Spomienkové podujatie pri príležitosti 90. výročia narodenia a 65. výročie odsúdenia Jána Havlíka, politického väzňa a bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincetna de Paul, ktorý zomrel na následky väzenia a ktorého proces blahorečenia prebieha, zorganizovali v stredu 13. júnaKonfederácia politických väzňov Slovenska a obec Dubovce.

Začalo sa svätou omšou v kostole sv. Žofie, ktorú celebroval vicepostulátor procesu blahorečenia Jána Havlíka P. Emil Hoffmann CM. Vyzdvihol dve z Božích vlastností, ktoré máme aj my nasledovať, lásku a odpustenie a pripomenul, že je potrebné pravdivo pomenovať nespravodlivosť, bez pomsty a nenávisti. Vo svojom príhovore vychádzal z čítaní dňa a zo sviatku sv. Antona Paduánskeho, ktorý sa v tento deň slávi a zdôraznil, že aj pre nás dnes je dôležité byť verný Kristovi. Obetné dary prinášali prítomní politickí väzni, príslušníci PTP a ich rodinný príslušníci.

Po skončení svätej omše privítala predsedu KPVS Petra Santnera, vicepostulátora procesu blahorečenia Emila Hoffmanna CM, sestru Jána Havlíka Máriu Tokošovú s manželom a rodinných príslušníkov i všetkých hostí v kultúrnom dome starostka obce Dubovce Dana Dorothea Mikulová, v krátkosti priblížila jeho životný osud a zdôvodnila svoje dôvody, ktoré ju viedli k tomu aby prispela k tomu, aby Ján Havlík, ktorý z obce pochádzal a tu aj prežil posledné obdobie svojho života, v 37 rokoch svojho života v deň sviatku svojho patróna Jána Krstiteľa v Skalici v dôsledku mučenia zomrel, bol blahorečený, ako mučeník obdobia komunistickej totality osobitne v 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia, aby bol daný ako príklad pre dnešnú dobu, ktorá má tiež mnoho problémov. Potom nasledovalo hudobno - poeticko - slovné pásmo v podaní spevokolu z Duboviec, ktoré priblížilo život a väzenie Jána Havlíka.

V jeho závere zaznela pieseň Janka Flajžíka Maňašovského venovaná Jankovi Havlíkovi. Po jeho skončení patril priestor spomienkam pamätníkov a rodinných príslušníkov a prehliadke výstavy Dvojnásobný väzeň pre vieru, ktorá bola v priestoroch kultúrneho domu inštalovaná a vzájomnej diskusií účastníkov podujatia.

TK KBS informoval Ľudovít Košík[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024