ACN Slovensko spúšťa kampaň na podporu dalitských žien v Indii

TK KBS, ACN; ml | 10. 05. 2018 10:00Bratislava 10. mája (TK KBS) Dalitské kresťanské ženy v Indii trpia trojakou diskrimináciou – rodovou, spoločenskou aj náboženskou. Sila viery im však pomáha vyrovnávať sa s ich trápením. Nová kampaň pápežskej nadácie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi (známej aj ako Kirche in Not) Sila dalitských žien sa zameriava na konkrétnu materiálnu a duchovnú pomoc týmto ženám a zároveň chce prostredníctvom ich životných príbehov inšpirovať Slovákov k zmene ich vlastného života. V rámci kampane navštívi Slovensko aj dalitská kresťanská aktivistka Sherin A. Devanantham z Indie.

"Indických kresťanov stále intenzívnejšie ohrozujú radikálne skupiny hinduistických nacionalistov. Sloboda náboženstva garantovaná indickou ústavou sa tak otriasa v základoch. Aj napriek týmto hrozbám tí najchudobnejší z chudobných – príslušníci chudobnej kasty dalitov – objavujú kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré ich vyslobodzuje zo spoločenskej izolácie a pomáha im rásť. Pre ACN, vrátane slovenskej národnej kancelárie, je preto vecou kresťanskej lásky aj povinnosti pomôcť kresťanom v Indii, obzvlášť dalitským kresťanským ženám, ktoré trpia chudobou, ponižovaním a prenasledovaním," avizuje v tlačovej správe.

ACN realizuje v severoindickom štáte Bihár pastoračné projekty už niekoľko rokov. V rámci podpory katolíckych spoločenstiev sa budujú tzv. viacúčelové haly, keďže v niektorých indických regiónoch je výstavba kostolov veľmi náročná, a tieto haly okrem funkcie chrámu slúžia dalitom aj ako komunitné a vzdelávacie centrá. Ďalším významným projektom sú tzv. malé kresťanské komunity. „Podporujeme členov skupiny, aby identifikovali problémy okolo seba a prakticky na ne reagovali. V dôsledku toho malé kresťanské komunity formujú ľudí, ktorí svojím svedectvom a konkrétnymi aktivitami prinášajú do spoločnosti hodnoty evanjelia,“ hovorí Veronique Vogelová, zodpovedná za projekty ACN v Indii.

Kampaň Sila dalitských žien chce okrem výzvy o pomoc upriamiť pozornosť aj na silu viery dalitských kresťaniek, ktorá im zlepšuje kvalitu života, a tým inšpirovať aj ženy na Slovensku. Preto vznikol tzv. Album inšpirácií so skutočnými príbehmi indických žien. Svoj príbeh budú môcť čoskoro do albumu pridať aj Slovenky, a tak sa navzájom povzbudiť. V rámci duchovnej pomoci ženám v Indii sú všetci pozvaní pridať sa k modlitbe deviatnika s biblickými ženami. Zapojiť sa možno na webovej stránke kampane. Kampaň vyvrcholí osobnou návštevou Sherin Asha Devanantham na Slovensku v čase od 24.- 30. mája 2018. Ako dalitská kresťanka zažila Sherin mnoho príkoria, dnes však ako sociálna pracovníčka bojuje za práva dalitov.

ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje približne 6 000 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

Viac informácií je možné nájsť na stránke india.acn-slovensko.org

TK KBS informovalo ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024