ZKSM podporí 22 projektov, ktoré získali dotáciu z projektu Interný grant

TK KBS, mt;pz | 20. 04. 2018 08:01Bratislava 20. apríla (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) podporí projekty za 4 865 eur. Ide o výsledok grantovej výzvy na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev, ktorú vyhlásilo v marci. Celkovo sa o podporu uchádzalo 33 žiadosti, ZKSM schválilo 22 projektov, informovala Monika Takáčová zo ZKSM.

Maximálna výška finančnej podpory pre jednotlivé projekty je 250 eur. Každé spoločenstvo malo možnosť predložiť v každej spomínanej oblasti len jeden projekt.  „Z 33 projektov, ktoré sa uchádzali o podporu, hodnotiaca komisia vybrala 22 projektov, ktoré spĺňali požadované kritériá, ako sú originalita a nápaditosť, spolupráca so samosprávou alebo inými subjektmi, získavanie a vyhodnocovanie spätnej väzby a prínos pre verejnosť,” hovorí Petronela Grajciarová, koordinátorka Interného grantu ZKSM 2018. Po vyhlásení výsledkov grantovej výzvy, nasleduje fáza samotnej realizácie projektov, ktorá bude ukončená v polovici septembra. Výsledky tohtoročného interného grantu spolu s výškou pridelenej dotácie boli uverejnené na stránke www.zksm.sk.

ZKSM každoročne pre členské spoločenstvá zverejňuje výzvu zapojiť sa do projektu Interný grant, ktorého hlavným cieľom je motivovať a povzbudiť spoločenstvá k dobrovoľníctvu a angažovanosti vo svojom okolí a tiež k spolupráci s inými spoločenstvami a organizáciami v regióne. Podporou inovatívnych projektov mladých, chce ZKSM podporiť zvýšenie povedomia hodnoty práce s mládežou na verejnosti.  

Piaty ročník Interného grantu ZKSM obsahuje výzvy v oblasti participácie, dobrovoľníctva, zdravého životného štýlu a v poukazovaní na hodnotu práce s mládežou. Tieto ciele vychádzajú z dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020. „Prostredníctvom interného grantu chceme podporiť aktivity spoločenstiev ZKSM zamerané na riešenie aktuálnych výziev, ktorým mladí ľudia v dnešnej dobe čelia. Tento rok sme spoločenstvám ponúkli možnosť zamerať svoje projekty aj na oblasť ochrany a podpory zdravia a zdravého životného štýlu,” hovorí Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM.

ZKSM sa už dvadsaťsedem rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021