V Humennom slávili 1. výročie zriadenia archieparchiálneho vikariátu

TK KBS, mzl, ml; pz | 17. 04. 2018 14:41Humenné 17. apríla (TK KBS) V Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom slávili ďakovnú svätú liturgiu pri príležitosti prvého výročia zriadenia Humenského archieparchiálneho vikariátu. Slávnosť sa konala v sobotu 14. apríla 2018.

V úvode humenský vikár Martin Zlacký privítal prešovského arcibiskupa metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ i všetkých prítomných a pozval k radostnému vďakyvzdávaniu za prijaté dobrodenia, aby Pán Boh mohol ešte viac uspôsobovať srdcia pre prijímanie a odovzdávanie jeho darov. Arcibiskup Ján pred svätou liturgiou požehnal základný kameň rezidencie vikariátu.

Vikariat, Babjak

Vladyka Ján v homílii predstavil aktivity a činnosť vikariátu počas ročnej existencie a poukázal na jeho pozitívny prínos pre celú archieparchiu. Ďalej zdôraznil aktuálnosť slov sv. apoštola Petra o tom, že „Boha treba poslúchať viac ako ľudí“ (Sk 5, 29), pre súčasnú situáciu v spoločnosti, kedy hriech a hriešny spôsob života je prezentovaný ako dobro. Prítomných vyzval, aby zodpovednejšie pristupovali k ponúkaným informáciám a na každom mieste bránili pravdu Božieho poriadku.

Na slávnosti boli prítomní viacerí kňazi a veriaci z celého vikariátu.

Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ na Svätý a veľký štvrtok 13. apríla 2017 zriadil Humenský archieparchiálny vikariát so sídlom v Humennom. Zahŕňa 7 protopresbyterátov so 76 farnosťami. Za prvého humenského vikára vymenoval Martina Zlackého.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022