Veľkonočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

TK KBS, RV mv, mk, jb; pz | 01. 04. 2018 12:15Vatikán 1. apríl (TK KBS) V plnom znení prinášame veľkonočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Nedele Zmŕtvychvstania Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.

---

Drahí bratia a sestry, radostnú Veľkú noc!

Ježiš vstal z mŕtvych. Kristus je vzkriesený!

V Cirkvi po celom svete zaznieva toto posolstvo, spolu so spevom Aleluja: Ježiš je Pán, Otec ho vzkriesil a on je živý navždy medzi nami. Aleluja!

Ježiš sám predpovedal svoju smrť a zmŕtvychvstanie prostredníctvom obrazu pšeničného zrna. Hovoril: «Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). A presne to sa stalo: Ježiš, pšeničné zrno zasiate Bohom do brázd zeme, zomrel zabitý hriechom sveta, bol dva dni v hrobe; ale v tej smrti bola obsiahnutá všetka moc Božej lásky, ktorá vytryskla a zjavila sa na tretí deň - ten deň, ktorý dnes slávime: vo Veľkú noc Krista Pána.

My kresťania veríme a vieme, že zmŕtvychvstanie Krista je pravou nádejou sveta, tou, ktorá nesklame. Je silou pšeničného zrna, silou lásky, ktorá sa znižuje a dáva sa až do krajnosti, a ktorá opravdivo obnovuje svet. Táto sila prináša ovocie aj dnes v brázdach našich dejín, poznačených mnohými neprávosťami a násilím. Prináša ovocie nádeje a dôstojnosti tam, kde je bieda a vylúčenie, kde je hlad a nedostatok práce, k migrantom a utečencom – mnoho krát odmietnutým súčasnou kultúrou vyraďovania –, k obetiam drogových kartelov, obchodovania s ľuďmi a otroctva našich čias.

A my dnes prosíme o ovocie pokoja pre celý svet, počnúc milovanou a mučenou Sýriou, ktorej obyvateľstvo je vyčerpané vojnou, ktorá nemá konca. Kiež v tejto Veľkej noci svetlo vzkrieseného Krista ožiari svedomia všetkých, čo zodpovedajú za politickú a vojenskú oblasť, aby sa urobil okamžitý koniec prebiehajúcemu kynoženiu, rešpektovali sa humanitárne práva a zaistil sa pružný prístup k pomoci, ktorú títo naši bratia a sestry tak naliehavo potrebujú, a aby sa súčasne zabezpečili náležité podmienky pre návrat tých, čo boli vysídlení.

Ovocie zmierenia vyprosujeme pre Svätú zem, ktorá je aj počas týchto dní zraňovaná otvorenými konfliktami, ktoré nešetria ani bezbranných, pre Jemen a pre celý Blízky východ, aby dialóg a vzájomný rešpekt prevládli nad rozdeleniami a nad násilím. Nech sú naši bratia v Kristovi, ktorí neraz podstupujú bezprávie a prenasledovanie, žiarivými svedkami Vzkrieseného a víťazstva dobra nad zlom.

Ovocie nádeje vyprosujeme v tento deň pre všetkých, čo túžia po dôstojnejšom živote, najmä v tých častiach afrického kontinentu, ktoré sú sužované hladom, miestnymi konfliktami a terorizmom. Nech pokoj Vzkrieseného zahojí rany Južného Sudánu: nech otvorí srdcia pre dialóg a pre vzájomné porozumenie. Nezabudnime na obete tohto konfliktu, predovšetkým na deti! Nech nechýba solidarita s mnohými, ktorí boli nútení opustiť svoje krajiny a prišli aj o to najnevyhnutnejšie pre život.

Ovocie dialógu vyprosujeme pre Kórejský polostrov, aby prebiehajúce rozhovory dopomohli k súladu a upokojeniu v tejto oblasti. Tí, ktorí majú priamu zodpovednosť, nech konajú s múdrosťou a rozlišovaním na podporu dobra kórejského ľudu a budovali vzťahy dôvery v rámci medzinárodného spoločenstva.

Ovocie pokoja vyprosujeme aj pre Ukrajinu, aby sa posilnili kroky v prospech svornosti a napomohli sa humanitárne iniciatívy, ktoré obyvateľstvo potrebuje.

Ovocie útechy vyprosujeme pre venezuelský národ, ktorý - ako to napísali jeho duchovní pastieri - zažíva istý druh „cudziny“ vo svojej vlastnej zemi. Nech skrze silu Vzkriesenia Pána Ježiša nájde správnu cestu, pokojnú a ľudskú, aby čím skôr vyšiel z politickej a humanitárnej krízy, ktorá ho zovrela, a nech nechýba prijatie a pomoc tým synom tohto národa, ktorí sú donútení opustiť svoju vlasť.

Ovocie nového života nech Vzkriesený Kristus prinesie deťom, ktoré kvôli vojnám a hladu vyrastajú bez nádeje, bez prístupu k vzdelávaniu a k zdravotnej starostlivosti; a tiež starým ľuďom, ktorých skartuje egoistická kultúra, odsúvajúca nabok každého, kto nie je „produktívny“.

Ovocie múdrosti vyprosujme pre tých, ktorí na celom svete majú politickú zodpovednosť, aby vždy rešpektovali ľudskú dôstojnosť, oddane sa vkladali do služby spoločného dobra a zabezpečili tak rozvoj a bezpečnosť svojich občanov.

Drahí bratia a sestry,

aj nám, tak ako ženám, ktoré prišli k hrobu, je určené toto slovo: «Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, vstal z mŕtvych!» (Lk 24,5-6). Smrť, samota a strach už nemajú posledné slovo. Je tu jedno slovo, ktoré siaha ďalej, a ktoré môže vysloviť jedine Boh: je to slovo Vzkriesenia (porov. sv. Ján Pavol II., Slová na záver Krížovej cesty, 18. apríla 2003). So silou Božej lásky toto slovo «premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným, odvracia nenávisť, pokoruje pýchu mocných a podnecuje svornosť a pokoj» (Veľkonočný chválospev).

Požehnanú Veľkú noc všetkým!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024