Vicepostulátor Anny Kolesárovej: Nová blahoslavená už ukázala svoj odkaz

TK KBS, jju; ml | 12. 03. 2018 12:00Košice 12. marca (TK KBS) Slovensko bude mať novú blahoslavenú. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, ktorú v závere druhej svetovej vojny zastrelil vojak sovietskej armády. Mladé dievča radšej zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. O procese hovoríme s jeho vicepostulátorom Jurajom Juricom.

- Kedy sa začal proces blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej?

Diecézna fáza tohto procesu sa začala po súhlasnom stanovisku KBS a nihil obstat Kongregácie vo februári 2009.

- V čom spočívala a kedy sa zavŕšila diecézna fáza?

Celý proces má svoje špecifiká a riadi ho na to určený tribunál. Úlohou diecéznej fázy bolo vypočuť svedkov príbehu Anky Kolesárovej, pripraviť teologické a historické hodnotenie udalosti opísať v čom a ako sa prejavuje jej povesť svätosti. Následne bolo potrebné všetky spisy procesu preložiť do taliančiny. Diecézna fáza procesu bola ukončená v decembri 2011.

- Aká bola úloha vicepostulátora?

Úloha vicepostulátora bola koordinovať jednotlivé fázy procesu, kontrolovať dodržiavanie právnych noriem a posúvať priebeh procesu, zabezpečovať komunikáciu medzi členmi tribunálu, ale aj garantovať preklad textov do taliančiny.

- Čo bolo v diecéznej fáze najdôležitejšie? Koľko trvala?

Normy diecéznej fázy procesu sú stanovené Kongregáciou pre kauzy svätých. Bolo tak, pre platnosť procesu dôležité, garantovať ich dodržiavanie. Jedná sa o cirkevno-právne náročný proces.

- V čom spočívala Rímska fáza procesu blahorečenia?

Po tom, ako sme v decembri 2011 doručili 12 kíl dokumentov procesu do Ríma nasledovala príprava tzv. positia kde je v jednom zväzku zhrnutý celý príbeh Anky Kolesárovej. Tento dokument bol následne predložený na štúdium expertom Kongregácie pre kauzy svätých. 

- Čo nasledovalo po napísaní Pozícia?

Positio bolo preštudované a podrobené hodnoteniu komisií Kongregácie a jednotliví členovia následne hlasovaním prejavili svoj pozitívny názor na blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. Po pozitívnom hlasovaní kardinálmi vo februári 2018 ktoré bolo úplne v závere Rímskej fázy procesu, bol Svätým Otcom vydaný dekrét v ktorom povoľuje beatifikáciu Božej služobnice.

- V čom tkvie veľkosť tejto novej blahoslavenej?

Jedná sa o príbeh dievčaťa ktoré aj za cenu svojho života bránilo svoju čistotu. Dokázala nájsť v sebe silu aby jasne povedala nie, hriechu. Táto veľká sila bolo výsledkom viery ktorú prežívala v každodennom živote Zemplína. Zároveň je dôkazom toho, že aj v jednoduchých ľuďoch mocne pôsobí Božia milosť ktorá ich uschopňuje k mučeníctvu. 

- Čo očakávate od novej blahoslavenej?

Nová blahoslavená už ukázala svoj odkaz. V posledných rokoch k jej hrobu vo Vysokej nad Uhom putujú oslovení jej príbehom desaťtisíce mladých ľudí na tzv. Púte radosti. My očakávame jej neutíchajúcu ochranu a príhovor za našu mládež a za každého kto chce žiť s čistým srdcom.

- Čo to znamená pre Slovensko a pre celú Cirkev?

Je to jasným znamením, že dobrý Pán Boh povoláva k svätosti aj v našej domovine a v ťažkých chvíľach neopúšťa nikoho kto sa k Nemu obracia.

- Vieme už, kedy bude slávnosť blahorečenia?

To záleží od dohody Košického arcibiskupstva s Kongregáciou. Pred tým je však potrebné predložiť na schválenie kolektu a druhé čítanie pre Posvätné čítanie. Taktiež je potrebné túto udalosť pripraviť organizačne. Máme v úmysle to zorganizovať ešte tento rok 2018. Konkrétny dátum však ešte nie je známy. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021