Spis vincentína Jána Havlíka už odovzdali Kongregácii pre kauzy svätých

TK KBS, RV jb, zk; ml | 27. 02. 2018 20:05Vatikán 27. februára (RV) Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne dnes odovzdali dokumentáciu ukončenej diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul umučeného komunistickým režimom. Rodák z Vlčkovian, dnes súčasti obce Dubovce pri Skalici, zomrel v roku 1965 vo veku 37 rokov na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia za náboženskú činnosť.

Dokumenty diecéznej fázy v rozsahu 2 515 strán v slovenčine a taliančine, zapečatené vo dvoch škatuliach, odovzdal dnes, v utorok 27. februára 2018, v ranných hodinách kancelárovi Kongregácie pre kauzy svätých P. Emil Hoffmann CM, sekretár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý v diecéznej fáze plnil úlohu vicepostulátora. Prítomný generálny postulátor Misijnej spoločnosti P. Giuseppe Guerra CM vzápätí predložil žiadosť adresovanú prefektovi Kongregácie pre kauzy svätých kardinálovi Angelovi Amatovi o úradné otvorenie doručených spisov. Na akte odovzdania materiálov vo Vatikáne sa zúčastnili aj starostka obce Dubovce Dana Dorothea Mikulová a vicestarostka Katarína Ondrušová s manželom.

Rim, Havlik

Diecézna fáza trvala necelých päť rokov. Uzavrel ju 24. februára 2018 bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pri slávnostnom zasadnutí Arcibiskupského tribunálu v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave - Ružinove. Dokumentácia obsahuje najmä archívne materiály o živote Jána Havlíka, výpovede svedkov, zápisnice zo zasadnutí tribunálu, analýzu historického kontextu a úradné dekréty potvrdzujúce kompetentnosť osôb pracujúcich na kauze.

Najbližším krokom zo strany vatikánskej kongregácie bude potvrdenie validity prijatej dokumentácie, čiže splnenia formálnych požiadaviek úradného spracovania dokumentov. Potom príde na rad menovanie relátora zo strany kongregácie, ktorý sa do hĺbky oboznámi s kauzou, aby ju mohol úradne akceptovať. Po akceptácii relátor vypracuje kľúčový dokument rímskej fázy kauzy blahorečenia. Ide o tzv. „positio super martyrio“, v ktorom argumentačne zdôvodní, že v prípade Jána Havlíka ide o kresťanské mučeníctvo. Kongregácia pre kauzy svätých v ďalšom kroku požiada o odborné vyjadrenie k predloženému „positio“ vybraných historikov a komisiu deviatich teológov. Až potom sa kauza dostane na hlasovanie biskupom a kardinálom, členom Kongregácie pre kauzy svätých, ktorí rozhodnú, či má byť predložená na schválenie Svätému Otcovi. Podľa odhadu postulátora P. Giuseppeho Guerru tento proces trvá zvyčajne aspoň štyri-päť rokov, pričom záleží na špecifikách danej kauzy i na ďalších okolnostiach.

Prinášame rozhovor s P. Giuseppem Guerrom, generálnym postulátorom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý  bude v rímskej fáze procesu beatifikácie sprostredkovateľom medzi rehoľou vincentínov a Kongregáciou pre kauzy svätých.

Aké sú nasledovné kroky po odovzdaní dokumentácie v kauze Jána Havlíka?

P. Guerra: „Dnes páter Emil Hoffmann, ako zodpovedný kuriér poverený prenesením procesu uskutočneného v Bratislave, odovzdal spis kancelárovi Kongregácie pre kauzy svätých, Mons. Salvatoremu Pappalardovi. Ten nám dal potvrdenie o tom, že prijal túto zásielku ktorá je zapečatená. Po tom, ako sme proces odovzdali, šiel som na protokol a kardinálovi prefektovi som predostrel žiadosť, aby sa tento proces mohol otvoriť. Čakáme teda na kardinálovu odpoveď, myslím, že to bude trvať 10-15 dní a on autorizuje dekrét o otvorení, pričom nemáme na mysli otvorenie procesu - proces sa začal už v Bratislave -, ale máme na mysli fyzické otvorenie zaslanej dokumentácie.

S Mons. Pappalardom dohodneme istý termín a on zásielku otvorí, skontroluje, či sú všetky strany v poriadku a dá spis zviazať podľa poriadku spolu s prezentačnými listinami. Nato sekretár Kongregácie zverí spis konkrétnemu úradníkovi, ktorý bude študovať proces z formálneho hľadiska. Nevstúpi teda do samotnej veci mučeníctva, ale skontroluje spis z formálneho hľadiska – či boli splnené všetky normy, pravidlá procesu, či obsahuje podpis biskupa, či boli svedkovia správne vypočutí, atď. Vtedy Kongregácia pre kauzy svätých vydá certifikát platnosti tohto procesu.

Takto sa naplní prvá fáza procesu, a tá je veľmi dôležitá, lebo sa týka obsahu. Potom príde na rad práca, ktorú musíme dohodnúť s vicepostulátorom, s tými, ktorí budú poverení štúdiom, s relátorom Kongregácie pre kauzy svätých, a pri nej sa vstúpi do meritu veci a bude sa pracovať na takzvanom „positio  super martyrio“, čiže na podstatnom diele, ktoré zhrnie stav celej záležitosti a pošle sa na posúdenie teológom, biskupom a kardinálom a potom bude predstavené pápežovi. Dúfame, že Svätý Otec po celej tejto práci autorizuje dekrét o mučeníctve. A mučeník sa tak stane takpovediac „uctievateľný“. A keďže pre mučeníka netreba zázrak, bude, ako dúfame, blahorečený“.

Aký časový horizont môžeme asi očakávať pri tejto kauze?

P. Guerra: „Nemôžem povedať presný počet mesiacov či rokov, lebo ten závisí od práce. Ak je veľa osôb, ktoré v kancelárii spracúvajú dokumenty, všetko sa dá povedzme aj za jeden rok, závisí to od poverených osôb, či sú rýchle, či majú čas, atď. S výnimkou zvláštnych prípadov – ak by napríklad pápež išiel na Slovensko, alebo by nastali iné príležitosti –, teda ak nenastanú osobitné okolnosti, od odovzdania spisu si to vyžiada najmenej 4-5 rokov, keďže posudzovatelia, teológovia, budú vyjadrovať svoj posudok. Čiže ak máme povedať nejaké číslo, najmenej 4-5 rokov“.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024