Za prvého biskupa prefektúry Azerbajdžan vysvätili slovenského saleziána

TK KBS, rha; ml | 11. 02. 2018 13:01Baku/Bratislava 11. februára (TK KBS) Za prvého biskupa Apoštolskej prefektúry Azerbajdžan bol v nedeľu 11. februára v Baku vysvätený slovenský salezián Vladimír Fekete (62). Bývalý provinciál slovenských saleziánov je na čele apoštolskej prefektúry od roku 2011. Je prvým slovenským saleziánom, ktorého pápež František povýšil do hodnosti biskupa.

„Týmto rozhodnutím si pápež želá, aby Cirkev v Azerbajdžane napredovala pod otcovským vedením biskupa,“ povedal v homílii arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Vatikánu pre vzťahy so štátmi, ktorý bol hlavným svätiteľom. O osobe nového biskupa doplnil: „Život Mons. Feketeho je dobrodružstvom viery. Keď objavil svoje duchovné povolanie na rodnom Slovensku, nemohol ho uskutočniť v slobode, preto svoje prvé roky kňazstva prežíval v utajení. Tento muž, teda, ktorý má byť dnes ordinovaný za biskupa, preukázal, že má veľkú odvahu a že ho vedie skutočný duch služby, ako pravého syna dona Bosca.“

Svätá omša biskupskej konsekrácie sa konala v miestnom chráme Panny Márie Nepoškvrnenej, bola po anglicky a obrad vysviacky po latinsky. Okrem arcibiskupa Gallaghera boli ďalšími dvoma svätiteľmi bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský a niekdajší provinciál saleziánov v Hongkongu, aktuálne apoštolský nuncius v Grécku, Savio Hon Tai Fai.

„Monsignor Vladimír, počas svojho života a služby si preukázal veľkú oddanosť voči tebe zvereným. Takže Cirkev sa dnes modlí, aby dar plnosti kňazstva skrze vyliate Božieho Svätého Ducha skutočne upevnil tvoje odhodlanie pri časnom vedení katolíckych veriacich, ktorí žijú a pracujú v Azerbajdžane,“ obrátil sa v homílii osobne svätiteľ na budúceho biskupa. Jeho menovanie prišlo 16 mesiacov po tom, ako pápež František začiatkom októbra 2016 navštívil túto krajinu. „Je vás počtom málo, ale ako povedal pápež počas svojej návštevy, ste ´malé stádo veľmi vzácne v Božích očiach´“, doplnil v homílii arcibiskup Gallagher pred miestnym katolíckym spoločenstvom.

„Moje srdce, moje sily, môj čas a všetko čo som a mám, patrí vám, a bude to tak i naďalej. Mám nádej, že prijatím milosti novej služby budem pre vás ešte užitočnejší. Ďakujem vám za podporu a spoluprácu,“ vyznal Mons. Fekete svojim veriacim v Chráme Panny Márie Nepoškvrnenej na záver bohoslužby.

Na slávnosti bolo prítomných aj mnoho ďalších hostí, medzi nimi arcibiskup Paolo Pezzi z Moskvy, biskup Giuseppe Pasotto z gruzínskej Tbilisi, Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, ďalej traja saleziáni biskupi – Enrico Dal Covolo, rektor Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, Alois Kothgasser a Luidwig Schwarz, emeritní biskupi zo Salzburgu a Linzu; nechýbali brat a sestra Mons. Feketeho so svojimi rodinami, tiež viacerí saleziáni zo Slovenska i z iných krajín na čele s provinciálom saleziánov Jozefom Ižoldom a regionálnym radcom Tadeuszom Rozmusom. Medzi prítomnými mali svoje zastúpenie aj predstavitelia Azerbajdžanu, tiež miestny pravoslávny biskup i zástupcovia ďalších kresťanských spoločenstiev pôsobiacich v Azerbajdžane.

„Drahí bratia v biskupskej službe, vaša početná prítomnosť dnes tu je pre mňa veľkým prekvapením. Boli ste mi veľmi blízki počas uplynulých rokov môjho kňazstva. Veľmi si vážim a oceňujem vašu prítomnosť a veľké úsilie, ktoré ste vynaložili, aby ste prišli do Baku a boli s nami. Z celého srdca vám ďakujem za všetky vyjadrenia vášho bratského záujmu a duchovnej podpory.

To isté platí pre vás, drahí bratia v kňazskej službe, ktorí ste prišli zo Slovenska, Gruzínska, Ruska a iných krajín. Ďakujem i vám, moji najbližší príbuzní, vám, veriaci z môjho rodiska a osobitne všetkým bratom a sestrám zo saleziánskej rodiny,“ vyjadril v záverečných slovách nový biskup. Napokon s vďačnosťou spojil aj svoje želanie voči prítomným: „Ďakujem, že ste teraz tu so mnou a že sa budete za mňa modliť.”

Erb a heslo nového biskupa

Mons. Vladimír Fekete si vybral za svoje biskupské heslo prvú časť saleziánskeho hesla: Da mihi animas (Daj mi duše). Pripomína mu namáhanie sa pre Boha v práci na záchrane nesmrteľných duší. Jeho biskupský erb v sebe nesie spojené znaky Azerbajdžanu i Slovenska a tiež typickú Mariánsku úctu. Erb má v červenom štíte (červená je aj jednou z farieb vlajky Azerbajdžanu) nad ostrým modrým trojvrším, ktoré symbolizuje Slovensko, zlatú osemcípu hviezda – prvok zo štátneho symbolu Azerbajdžanu. Strieborné ľalie po stranách sú symbolom Panny Márie, ku ktorej má nový biskup osobitnú úctu. Za štítom je zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej stuhe je heslo „DA MIHI ANIMAS“ (Daj mi duše). Zelený klobúk so šiestimi strapcami na šnúrach na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Fekete, erb

ThLic. Vladimír Fekete SDB (* 11. augusta 1955) pochádza z Chorvátskeho Grobu. Vyštudoval matematiku a geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, no medzitým tajne vstúpil do rehole Saleziánov dona Bosca a v roku 1975 zložil prvé rehoľné sľuby. Pokračoval v tajných štúdiách teológie a 30. januára 1983 v Berlíne bol vysvätený za kňaza. Do roku 1989 pracoval ako geológ v Spišskej Novej Vsi a v tajnosti pracoval s mládežou. Po roku 1989 bol direktorom komunity saleziánov študentov teológie v Levoči, od roku 1993 bol šesť rokov provinciálnym vikárom slovenských saleziánov. Licenciát z teológie dosiahol na Katolíckej univerzite v Lubline v roku 1999. V období 1999 – 2005 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, následne v rokoch 2006 – 2009 pôsobil v úlohe magistra novicov.

Pápež Benedikt XVI. ho 5. novembra 2009 vymenoval za predstaveného katolíckej misie v Azerbajdžane, ktorá bola v roku 2011 povýšená na Apoštolskú prefektúru a Vladimír Fekete sa stal jej prvým apoštolským prefektom. Odvtedy už nosil aj oblečenie ako monsignor. Pápež František ho 8. decembra 2017 povýšil do hodnosti biskupa.

Apoštolská prefektúra Azerbajdžan (od roku 2011) je prítomnosťou Katolíckej cirkvi na území Azerbajdžanu, pričom zahŕňa celé územie krajiny a tvorí ju jediná farnosť. Sídlom prefektúry je hlavné mesto Baku, kde sa nachádza Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jediný rímskokatolícky chrám v celej krajine. Na čele prefektúry stojí apoštolský prefekt, ktorý podlieha priamo rímskemu pápežovi. Katolícku farnosť v Azerbajdžane tvoria prevažne veriaci prisťahovalci alebo zamestnanci zahraničných firiem. Farnosť je od roku 2000 zverená do pastoračnej starostlivosti slovenským saleziánom. Aktuálne tam pôsobí 6 saleziánov kňazov a 2 saleziáni laici. V Baku majú svoje rehoľné komunity aj slovenské sestry saleziánky a tiež sestry Misionárky lásky. V máji 2002 navštívil krajinu pápež sv. Ján Pavol II., po jeho návšteve bol v Baku postavený Chrám Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý posvätili v roku 2007. V októbri 2016 navštívil krajinu pápež František. Podľa pradávnej tradície ohlasoval kresťanstvo na území dnešného Azerbajdžanu apoštol sv. Bartolomej.

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021