Novým generálnym vicesekretárom CCEE sa stal Martin Michalíček

TK KKBS, CCEE; ml | 08. 01. 2018 11:21Švajčiarsko 8. januára (TK KBS) Od 1. januára 2018 má CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) nového generálneho vicesekretára na obdobie piatich rokov (2018 – 2023) v osobe otca Martina Michalíčka. Narodil sa v roku 1974, je kňazom starobylej Nitrianskej diecézy a prichádza do St. Gallenu (Švajčiarsko) – sídla sekretariátu CCEE, aby bol nápomocný aktuálnemu generálnemu sekretárovi, Mons. Duarte da Cunhovi.

Martin Michalíček strieda otca Michela Remeryho, generálneho vicesekretára od 2012 do 2017.

K svojmu menovaniu sa otec Martin vyjadril: „Toto menovanie prichádza ako Božie volanie, na ktoré som dal súhlas. Ďakujem predsedníctvu CCEE za dôveru, ktorú mi preukázalo a prosím Pána, aby viedol moje kroky v tejto novej službe pre Cirkev v Európe. Uvedomujem si, že Európa prináša početné výzvy, ale je tiež kolískou kresťanstva. Vo svojej histórii, kultúrach, hodnotách môže Európa nájsť všetky lieky, ktoré potrebuje. Túto službu prijímam s odhodlaním pracovať pre národy Európy. Pamätajúc na slová žalmistu, že „ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Žalm 127) rád by som slúžil v tomto poslaní v prospech ľudí Európy ohlasovaním Božieho milosrdenstva a Božieho zjavenia, ktoré sú zosobnené v Ježišovi Kristovi“.

Menovanie generálneho vicesekretára je v kompetencii predsedníctva podľa štatútov CCEE. Takéto menovanie sa udeľuje na päť rokov, ktoré sa môžu obnoviť.

Životopisné údaje

Martin Michalíček (narodený 18. augusta 1974) bol vysvätený na kňaza pre Nitriansku diecézu roku 1999. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Nitre na Univerzite Komenského roku 1999, pričom od roku 1993 do 1995 študoval na univerzite v Salzburgu. Roku 2005 dosiahol licenciát z katechetiky na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme a následne doktorát z katechetiky na Univerzite Komenského v Bratislave (2008). Od roku 2007 vyučuje v kňazskom seminári v Nitre; v období 2008 – 2017 bol riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Nitre a od roku 2015 riaditeľom Biskupského úradu v Nitre. Od januára 2018 je generálnym vicesekretárom CCEE. Hovorí nemecky, taliansky a anglicky.

Zdroj: CCEE

Súvisejúci článok Martin Michalíček o svojom menovaní[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023