Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. získal riaditeľ Dobrej noviny

TK KBS, prez; ml | 01. 01. 2018 21:30Bratislava 1. januára (TK KBS) Prezident Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Medzi ocenými bol aj riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík. Ocenenie Pribinov kríž II. triedy získal za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Zoznam všetkých ocenených je možné nájsť na stránke prezident.sk.

Statne Vyznamenanie, Marian Caucik, 2018

Marián Čaučík sa narodil v Bratislave do rodiny, kde rodičia žili a odovzdávali svoju kresťanskú vieru deťom napriek režimu, ktorý za náboženstvo prenasledoval svojich občanov. Počas gymnaziálnych štúdií sa začal angažovať v podzemnej cirkvi a popri vysokej škole viedol stretnutia detí v laickom hnutí apoštolátu pod vedením tajného biskupa Ján Chryzostoma Korca.

V septembri roku 1990 bol jedným zo zakladajúcich členov eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a vo februári nasledujúceho roku sa stal jeho výkonným tajomníkom a neskôr predsedom.

Bol iniciátorom koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá sa pod jeho vedením stala postupne najväčšou pravidelnou dobrovoľníckou akciou na Slovensku, do ktorej sa každoročne zapája viac ako dvadsaťpäť tisíc dobrovoľníkov, ktorí vo vianočnom a novoročnom období navštívia viac ako sedemdesiat tisíc rodín. Zbierkou, ktorá každý rok pomáha dvadsiatim piatim konkrétnym rozvojovým projektom v Keni, Južnom Sudáne, Ugande, Rwande či Etiópii.

-

"Rozhodnutie Prezidenta Slovenskej republiky o tom, že dostanem štátne vyznamenanie bolo pre mňa obrovským prekvapením. Je to pre mňa veľká česť, prijal som ho s pokorou a ako záväzok pre ďalšie nasadenie za spoločné dobro," reagoval na ocenenie Marián Čaučík.

"Vyznamenanie vnímam ako ocenenie práce tisícov dobrovoľníkov, s ktorými sme budovali eRko a Dobrú novinu. Práca ľudí, ktorí pracujú v neziskovom sektore, v cirkevných a mimovládnych organizáciách je dôležitá ale často neviditeľná a nedocenená. Vyznamenaním pre Evu Kováčovú z Ligy proti rakovine a pre mňa pán prezident ocenil v širšom rozmere aj ich prácu" uviedol Marián Čaučík.

"Dobrá novina, ktorú som mal možnosť rozbiehať a viesť, spojila pre jednu myšlienku mnoho ľudí a má silnú podporu cirkvi. Vzniklo tak veľké dielo solidarity, ktoré buduje mosty a má aj svoj medzinárodný dopad. V súčasnosti vnímame tendenciu vnímať vieru a náboženstvo ako súkromné záležitosti a akosi ich oddeľovať od iných aspektov života spoločnosti. Dobrá novina je dôkazom, že ľudia s inšpiráciou a motiváciou vychádzajúcou z viery stoja za takými dielami, na ktoré sú právom hrdí aj predstavitelia štátu. Myslím si, že cesta pre úspešné Slovensko je podporovať a prepájať takéto iniciatívy pre spoločné dobro.

Zvlášť si cením, že som toto vyznamenanie dostal pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky. Za čo som teraz dostal štátne vyznamenanie, za to by som bol v predchádzajúcom socialistickom zriadení išiel do väzenia. Vážim si slobodu a uvedomujem si, že ju máme aj vďaka obetiam ľudí, ktorí veľa trpeli v období neslobody ako biskupi Gojdič a Vojtaššák, Titus Zeman, sestra Zdenka i moja mama, krstná mama a mnohí ďalší. Uvažujúc nad ich odkazom si uvedomujem krehkosť slobody a potrebu pracovať aktivne na tom, aby sa už totalitné zmýšľanie nikdy nevrátilo. Je to pre mňa záväzok ďalej pracovať pre slobodu, demokraciu, porozumenie a pokoj - hodnoty, na ktorých musí byť postavená naša spoločnosť," dodal laureát ocenenia. Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024