Biskup Galis slávnostne odovzdal Rodine Nepoškvrnenej relikvie a zástavu

TK KBS, malz, ml; pz | 19. 12. 2017 11:00Vrícko 19. decembra (TK KBS) Celý rok 2017 sa niesol v znamení osláv stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. V stredu 13. decembra sa v kaplnke Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok vo Vrícku konala mimoriadna slávnosť. Do obce zavítal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý má v rámci KBS na starosti aj apoštolát Fatimy.

Biskup Galis už počas 15. slovenskej púte chorých do Lúrd v septembri tohto roku naznačil, že aj Slovensko by malo dostať zástavu Svetového apoštolátu Fatimy, ktorú by chcel odovzdať Rodine Nepoškvrnenej. Okrem tejto zástavy, ktorá bola zhotovená na Filipínach, dostala Rodina Nepoškvrnenej a sestry satmárky ešte jeden veľmi vzácny dar – relikvie dvoch fatimských detí, sv. Františka a Hyacinty.

Vricko, relikvie

Tieto dary odovzdal biskup Galis na začiatku svätej omše sr. M. Alici z Rodiny Nepoškvrnenej. Svätú omšu s biskupom koncelebrovalo 11 kňazov z Banskobystrickej a Žilinskej diecézy. Na slávnosti sa okrem sestier miestnej komunity zúčastnila aj generálna predstavená sr. M. Pavla, provinciálna predstavená sr. M. Blažeja, sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a traja laici, ktorí sa angažujú v šírení apoštolátu Fatimy.

Vricko, relikvie

“Otec biskup nás všetkých povzbudil, aby sme s väčšou láskou a vďačnosťou mali účasť na „projekte“ Panny Márie, a to tým, že sa budeme modliť, zvlášť modlitbu ruženca, prinášať dobrovoľné obety za obrátenie hriešnikov a konať pobožnosti prvých fatimských sobôt,” informovala TK KBS sr. M. Alžbeta.

Po svätej omši sa všetci prítomní pomodlili slávnostný ruženec a na výzvu generálnej predstavenej ho obetovali na úmysel, aby sme aj my, tak ako fatimské deti, vzali vážne odkaz Panny Márie, aby sme sa znova vybrali na cestu obrátenia a modlitby.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023