Dotazník k synode vyplnilo za mesiac viac ako 4200 mladých Slovákov

TK KBS, ochr; ml | 01. 12. 2017 13:00Bratislava 1. decembra (TK KBS) Viac ako 4 200 mladých Slovákov (4 271) vyplnilo on-line dotazník k budúcoročnej synode, ktorú zvolal pápež František. Vyplýva to zo štatistiky Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá dotazník zverejnila v slovenskom jazyku počas novembra na stránke mamnazor.sk. Po spracovaní výsledky pošle do Vatikánu a využije ich aj pri príprave svojich aktivít. Tí, ktorí dotazník nestihli vyplniť, ešte tak môžu urobiť na vatikánskej stránke v piatich svetových jazykoch.

“Chcel by som zo srdca poďakovať všetkým, ktorí dotazník vyplnili. Zvlášť si cením, že ho vypĺňali naozaj všetci, od mladých s vierou hlboko zakorenenou v živote Cirkvi, cez pochybujúcich a hľadajúcich až po tých, ktorí majú voči Cirkvi vyslovene kritický postoj. Z odpovedí, ktoré prichádzali, vidno, že všetci našli odvahu a povedali svoj názor, presne tak, ako si to želal pápež František. Každému jednému za to ďakujem,” hovorí tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala.

Zber údajov na národnej úrovni bol ukončený 30. novembra 2017. Dotazník pozostával z piatich okruhov a mal približne 50 otázok o vnímaní mladých na životné rozhodnutia, vzťahy, náboženstvo, vieru, cirkev či svet internetu. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka budú spracované vo Vatikáne. Slovenské výsledky budú k dispozícii aj na stránke mamnazor.sk. Dotazník pripravil prípravný tím synody. Na stránke youth.synod2018.va ho zverejnil v piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina) v júni. Slovenskú verziu preložil Sekretariát KBS. Medzi mladých ho rozšírila Rada pre mládež a univerzity KBS.

Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín, ktorí sa schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi pápežom a biskupmi a aby pápežovi poskytovali pomoc pri spravovaní Cirkvi. Môže sa zísť na riadnom, mimoriadnom alebo zvláštnom zhromaždení. Biskupi s pápežom sa na nich schádzajú, aby diskutovali o aktuálnych otázkach. V minulosti sa diskutovalo napríklad o rodine (1980), zmierení a pokání (1983), úlohe laikov v Cirkvi (1987), zasvätenom živote (1996), Božom slove (2008), novej evanjelizácii (2012). Zatiaľ posledná synoda (2014/2015) sa venovala téme rodiny. Cirkev v súčasnosti chystá synodu o mládeži.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021