Biskupi Slovenska pripravili na pléne vyjadrenie k 500. výročiu reformácie

TK KBS, kbs; ml | 17. 10. 2017 11:00Spišská Kapitula 17. októbra (TK KBS) V Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí sa stretli slovenskí biskupi, aby sa tu v dňoch 16. a 17. októbra 2017 zúčastnili na 88. plenárnom zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Členovia KBS pripravili na pléne vyjadrenie k 500. výročiu reformácie. Prinášame ho v plnom znení.

-

Vyjadrenie k 500. výročiu reformácie

Päťsto rokov od začiatku reformácie je dôvodom uvažovať nad týmito udalosťami. Toto okrúhle výročie prežívame najmä v duchu pokánia, rovnako však v nádeji.

Chceme vyjadriť ľútosť, že kvôli dejinnému napätiu došlo k prejavom neznášanlivosti. Uvedomujeme si, že nás spája sviatosť krstu, úsilie žiť z Božieho slova a budovať Božie kráľovstvo tak, aby sme boli verní nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Po Druhom vatikánskom koncile nechýba v našich cirkvách a cirkevných spoločenstvách úsilie o prehlbovanie dialógu. Máme nádej, že hľadajúc pravdu budeme môcť jedného dňa z Božej milosti prežívať plné kresťanské spoločenstvo.

Osobitne chceme vyjadriť našu úctu a vďačnosť, že predovšetkým v posledných rokoch sa vybudovali dobré vzájomné vzťahy a porozumenie.

Minulosť zmeniť nedokážeme. V tejto chvíli však pred nami stoja nové výzvy. Slovensko potrebuje novú evanjelizáciu, a nesmie opustiť líniu prirodzeného zákona a zdravého rozumu. Ľudský život a jeho dôstojnosť si zaslúžia ochranu - od počatia až po prirodzenú smrť, takisto treba podporovať rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Spoločne môžeme prispieť k opravdivému, plodnému rozvoju občianskej spoločnosti a demokracie.

Nech je spomienka na výročie reformácie dôvodom na intenzívnejšiu spoločnú modlitbu a hľadanie jednoty v duchu Ježišových slov: „Aby všetci jedno boli“ (Jn 17, 21).[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024