Kardinál Jozef Tomko predsedal slávnostnej svätej omši vo farnosti Snina

TK KBS, mr, mk | 14. 08. 2017 15:44Snina 14. augusta (TK KBS) V nedeľu 13. augusta 2017 v Snine vo Farnosti Svätého Kríža predsedal sláveniu svätej omše J. Em. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. V úvode slávnosti privítal vzácneho hosťa a všetkých prítomných dekan a farár farnosti Allan Tomáš. Spomenul známu návštevu otca kardinála po páde totality, na Silvestra v roku 1990, pri ktorej otec kardinál Tomko povzbudil veriacich k stavbe, resp. rozšíreniu kostola. Tieto slová si veriaci spolu so svojim vtedajším farárom Jozefom Koremom vzali k srdcu a za rekordných štrnásť mesiacov vybudovali chrám. Dňa 9. 8. 1992 bol slávnostne otcom kardinálom konsekrovaný.

Otec kardinál vo svojej homílii vychádzal z evanjelia 19. nedele, kde si v úvode zaspomínal na túto chvíľu spred 25 rokov a povzbudil veriacich, poukazujúc na svätého Petra, ktorý bol „maloverný“, aby mali mocnú dôveru v Boha. Poukázal na to, že v živote prídu ťažké chvíle a skúšky materiálneho rázu, choroby a zdravotné problémy, a môžu nadísť aj duchovné skúšky, pochybnosti, pokušenia rôzneho druhu a sklamania zo strany nepriateľov, ale aj zo známych a niekedy dokonca od osôb a zo strany, odkiaľ by sme to najmenej čakali. Teda ozajstné životné duchovné búrky, ako bola tá prírodná, ktorú zažil Peter so svojimi spoločníkmi. Práve v takých chvíľach treba hľadať pomoc zhora. V takých skúškach, ako hovorí Písmo, „naša pomoc je v mene Pánovom“. Ježiš Kristus je naša ochrana a naša istota.

V závere slávnosti zástupcovia veriacich spolu s primátorom mesta poďakovali za slová povzbudenia a návštevu, ktorou kardinál Tomko vyzdvihol 25. narodeniny farského kostola a 700. výročie prvej písomnej zmienky mesta Snina.

TK KBS informoval Martin Rečlo, kaplán[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022