Na Mariánskej hore v Levoči sa zišli tisíce veriacich zo Slovenska i zahraničia

TK KBS, TASR; ml | 02. 07. 2017 20:06Levoča 2. júla (TK KBS) Na Mariánskej hore v Levoči sa zišli tisíce katolíckych veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia. Slávnostnou svätou omšou tam dnes vyvrcholila najstaršia púť na východnom Slovensku. Celebroval ju hlavný pápežský penitenciár, kardinál Mauro Piacenza. Veriaci si pripomenuli 770. výročie púti na levočskú Mariánsku horu, ako aj 70. výročie zasvätenia spišskej diecézy Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie zo strany biskupa Jána Vojtaššáka. "Potom je to 100. výročie fatimských zjavení, takže aj z toho titulu je táto púť slávnostnejšia," povedal spišský biskup Štefan Sečka.

“Upršaná Fatimská sobota na Mariánskej hore v Levoči spočiatku neveštila nič dobrého a zdalo sa, že tohtoročná hlavná levočská púť bude reprízou minuloročnej. Krátko pred začatím slávnostnej otváracej odpustovej svätej omše sa však priestranstvo levočskej svätyne začalo zapĺňať zástupmi pútnikov kráčajúcich v predierajúcich sa lúčoch slnka alejou Sv. Jána Pavla II. alebo poľnými cestičkami k Bazilike Navštívenia Panny Márie,” informoval TK KBS Jozef Lapšanský, moderátor púte.

„Dnes sa rozpadajú nielen manželstvá, ale aj rodinné väzby a medzigeneračné vzťahy kvôli malicherným nepríjemnostiam. Žiada sa povedať tvrdšie: kvôli výslovným hlúpostiam. Ľudia sa prestávajú navzájom počúvať, vnímať a chápať. Vytráca sa úcta detí voči otcom, matkám a mozoľom zrodeným v poctivej robote a kropajach potu. Kde niet úcty k otcom, nemôže byť úcta k najvyššiemu nebeskému Otcovi. Kde chýba úcta detí k matke – darkyni života, tam zákonite absentuje úcta k Panne Márii. Ale pokiaľ si úctu obnovujeme a upevňujeme na tomto milostiplnom mieste, rastieme v nádeji vnútorného obrodenia.“ Uviedol vo svojej kázni celebrant otváracej odpustovej sv. omše, dekan farár a rektor levočských bazilík Mons. František Dlugoš. V závere bohoslužby požehnal repliku sochy levočskej Preblahoslavenej Panny Márie, ktorú priniesli verní peší pútnici z Lipian.

“Koncert ľudovej hudby Kysucký prameň akoby udal tón dianiu a najmä atmosfére sobotňajšej noci. Putujúca mládež z Muráňa a ďalších regiónov osviežovala program púte rytmickými spevmi, hudbou a spontánne prejavovanou úctou voči levočskej Orodovnici,” uviedol Jozef Lapšanský.

V nedeľu ráno spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka liturgicky viedol modlitbu radostného svätého ruženca a v jej závere predniesol modlitbu, ktorou opätovne zasvätil svoju diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Text tejto modlitby bol až na drobné štylistické korektúry identický s textom, ktorý 2. júla 1947 na Mariánskej hore odriekal Boží sluha, spišský diecézny biskup Ján Vojtaššák. Pred sedemdesiatimi rokmi vystúpil v onen pamätný deň na Mariánsku horu stotridsať tisícový zástup pútnikov. Každá procesia vtedy niesla autentický ťažký drevený kríž – predzvesť neblahých časov, čo nastávali.

Putovanie na Mariánsku horu kardinál Piacenza prirovnal k návšteve Panny Márie u príbuznej Alžbety, ktorej priniesla, ako povedal, ten najväčší dar, samotného Krista. "Tak aj my, keď sme vystúpili na túto horu, šli sme nielen v Máriiných šľapajach a nasledovali sme jej púť plnú viery a lásky, ale z moci nášho krstu sme boli a stále sme nositeľmi Krista, svedkovia viery a služobníci lásky. Táto pekná stáročná tradícia musí byť zachovaná a posilňovaná ako to najlepšie z tradícií vašej krajiny. Vydržala počas stáročí a odolala všetkým útokom, dokonca aj násilnému prenasledovaniu ateistického režimu minulého storočia," povedal v kázni Piacenza, ktorú v slovenčine predniesol biskup Sečka a vyzval ku šíreniu pokoja a odpustenia.

„Pokoj je Boží dar, a nie výsledok ľudských kompromisov. Pokoj má svoje korene v srdciach a vládne spolu s morálnym poriadkom. Staňte sa apoštolmi Nepoškvrneného srdca nášho Pána, ktoré bolo za nás prebodnuté a zároveň Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.“ Citát z homílie hlavného celebranta záverečnej odpustovej svätej omše kardinála Piacenzu vyjadruje duchovný odkaz i posolstvo tohtoročnej hlavnej levočskej púte.

V závere slávnostnej svätej omše dekan levočského dekanátu František Dlugoš predniesol posolstvo adresované pápežovi Františkovi do Ríma. "Slovenský národ sa duchovne utváral vďaka svojej nebeskej patrónke. Pod jej milostivou ochranou prežil ľud pod Tatrami a na Spiši časy náboženského útlaku. Mariánska tradícia nás posilňuje v odhodlaní nasledovať mučeníkov a svedkov viery," odznelo v posolstve.

"Videl som život a vieru. Videl som tu život cirkvi, takže až spontánne sa žiada spievať Velebí duša moja Pána, čo je chválospev Panny Márie," zhrnul svoje dojmy po svätej omši kardinál.

Kardinál Piacenza je zároveň aj prezidentom pápežskej nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi. Ako povedal, slovenská cirkev môže chudobným a biednym pomôcť v prvom rade modlitbou. "Na Blízkom východe, ako aj v iných častiach sveta nejde len o materiálnu pomoc, ale skôr o podporu a povzbudenie vo viere. Takže aj v súčasnosti úlohou pobočiek nadácie Kirche in Not je hlavne scitlivieť obyvateľstvo na to, aby mali zmysel pre pomoc tam, kde je potrebná," povedal kardinál. Slovensko navštívil v minulosti už viackrát a ako povedal, vždy prechovával osobitú úctu ku krajinám a cirkvám vo východnom bloku.

Na otázku, či pápež František plánuje navštíviť Slovensko, odpovedal, že ak by mohol, rád by navštívil celý svet, vrátane Slovenska. "Neviem, či je to teraz v jeho najbližších plánoch. Myslím si, že veľmi rád by prišiel, a som presvedčený, že by sa tu veľmi dobre cítil," dodal Piacenza. Po Michalovi Kováčovi a Rudolfovi Schusterovi bol Andrej Kiska treťou hlavou štátu, ktorá sa zúčastnila na levočskej púti. (Zdroje: Jozef Lapšanský / TASR).

TK KBS vydala k správe ::FOTO::

Poznámka: Aktualizované[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024