Modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva je možné získať odpustky

TK KBS, kbs; ml | 07. 06. 2017 08:01Bratislava 7. júna (TK KBS) Pri nábožnom odriekaní Korunky Božieho milosrdenstvu možno v našej krajine získať úplné odpustky. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. Veriaci ich budú môcť získať po splnení obvyklých podmienok.

“Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Najvyššieho Veľkňaza), a ktoré je tiež možné aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru,” píše sa v dekréte. Túto možnosť získajú, ak “nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska alebo ak sa “zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia za nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to

ustanovený kňaz. Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených”. V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné,” uvádza dekrét.

O schválenie požiadala penitenciáriu Konferencia biskupov Slovenska. Rozhodnutie o udelení odpustkov získala v apríli, dekrét bol zverejnený na začiatku júna tohto roka.

Dekrét o možnosti získať odpustky pri nábožnom odriekaní modlitby Korunka k Božiemu milosrdenstvu je možné nájsť TU[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022