Otvárajú ďalšie ročníky animátorských škôl pre formáciu mladých ľudí

TK KBS, mta; ml | 06. 06. 2017 11:55Spišská Nová Ves 6. júna (TK KBS) Mladí ľudia od veku 16 rokov sa môžu prihlasovať na animátorské školy na viacerých miestach na Slovensku. Záujemcovia sa môžu hlásiť v Diecéznom centre mládeže vo Važci, v Banskej Bystrici, v Bojničkách, v Bratislave a v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove. Prihlášky je potrebné posielať podľa pokynov na webových stránkach škôl. Následne bude prebiehať prijímacia skúška pretože z kapacitného hľadiska nie je možné prijať všetkých uchádzačov.

Animátorská škola je určená pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodli investovať čas do osobnej formácie a vzdelávania s cieľom získať nové vedomosti, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu s mladými vo farnosti a v spoločenstve. Mladí môžu týmto neformálnym vzdelávaním rozvíjať kompetencie v oblasti tímovej práce, motivácie, komunikácie a vodcovstva. Zároveň sa im ponúka formácia v duchovnom raste. Súčasťou vzdelávania je priestor na prácu v skupinkách, rôzne dynamiky, diskusie a samozrejme modlitby a spoločné slávenie liturgie. “Animátorské školy sú pre mladých skvelou príležitosťou ako sa formovať a dávať seba, svoje dary a talenty v službe iným,“ povedal Ján Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Vzdelávanie na animátorských školách je rozdelené do dvoch častí. Jednu časť tvorí vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zamerané na rozvoj už spomínaných kompetencií. Druhú časť vzdelávania tvoria témy zamerané na duchovný rast účastníkov, ktoré sú garantované Konferenciou biskupov Slovenska. Po administratívnej a metodickej stránke toto vzdelávanie mladých zastrešuje Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). “V ZKSM venujeme dôležitú pozornosť formácii a vzdelávaniu našich členov. Uvedomujeme si, že v mladých ľuďom sa skrýva obrovský potenciál, ktorý treba rozvíjať a podporiť,“ povedal Martin Janus, výkonný riaditeľ Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

Účastníci toto štúdium zakončia skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti. Po ich úspešnom vykonaní dostanú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou. Viac informácií o animátorských školách nájdete na stránke www.animátor.sk.

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania a rozvoja spoločenstiev Lifenet.

TK KBS informovala Monika Takáčová

Snímka: Ilustračná[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021