ZKSM zverejnilo výsledky internej grantovej výzvy na rok 2017

TK KBS, mt;pz | 11. 05. 2017 09:59Bratislava 11. mája (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže vyhlásilo koncom marca grantovú výzvu na podporu projektov mládežníckych spoločenstiev. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM podali do termínu uzatvorenia žiadostí 39 návrhov na vlastné projekty v sume 10 416 eur. Včera ZKSM zverejnilo výsledok výzvy - 26 schválených projektov s celkovou finančnou podporou 5425 eur.

Aj v tomto roku ponúklo ZKSM finančnú podporu na realizáciu mládežníckych projektov. Výzvu interného grantu zverejnilo ešte koncom marca 2017, pričom na vypracovanie a odovzdanie žiadostí mali záujemcovia tri týždne. Tentokrát sa výzva niesla v téme Umenie milovať v praxi. Ako uviedol výkonný riaditeľ ZKSM Martin Janus: „Cieľom tohtoročného interného grantu bolo podnietiť mladých zo spoločenstiev k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky k svojmu okoliu prostredníctvom tvorby a realizácie projektov. ZKSM chce grantovou výzvou podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev, a zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. “

Z 39 celoslovenských projektov bolo vybraných 26, ktoré spĺňali všetky potrebné kritériá. Projekty boli zamerané na 6 oblasti projektu Umenie milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, umenie viesť a snívať, ktoré majú rozmanité konkrétne ciele. Spomenieme napr. návštevu a prípravu aktívít pre deti v Krízovom centre, či zorganizovanie rôznych stretnutí spoločenstiev s cieľom nadviazania vzájomnej spolupráce, konkrétne prejavenie lásky a úcty ľuďom na ulici, či zorganizovanie hudobno-divadelného predstavenia.

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania spoločenstiev Lifenet.

Informovala Monika Takáčová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021