ZKSM vyhlásilo grantové kolo na projekty pre svojich členov a spoločenstvá

TK KBS, mta, ml; pz | 21. 03. 2017 07:29Spišská Nová Ves 21. marca (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže už štvrtý rok zverejnilo grantovú výzvu. Tentoraz sa výzva nesie v téme Umenie milovať v praxi. Myšlienka vychádza z projektu Umenie milovať, v ktorom sa spája činnosť ZKSM a práca s mládežou ako druh umenia. ZKSM chce grantovou výzvou podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev, a zároveň zvýšiť povedomie hodnoty mládežníckej práce. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM môžu podať návrhy so žiadosťou na vlastné projekty do 10. apríla 2017.

Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM, verí, že “interný grant podnieti mladých zo spoločenstiev ZKSM k originálnemu praktickému vyjadrovaniu lásky k svojmu okoliu a výsledkami budú jedinečné, tvorivé práce mladých „umelcov”, ktoré budú mať čo povedať dnešnej spoločnosti.”

Výzvy sú zamerané na 6 oblastí projektu Umenia milovať – umenie slúžiť, prijímať, spájať, tvoriť, viesť a snívať. Aj týmto spôsobom chce ZKSM motivovať mladých vychádzať zo seba a prostredníctvom tvorby projektov v jednotlivých oblastiach, mohli sami zažívať rast a prinášať pozitívnu zmenu do svojho okolia. V minulom roku sa podarilo vďaka  internému grantu ZKSM na Slovensku uskutočniť 29 mládežníckych projektov s podporou v hodnote 5542 €. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou zverejnené na stránke www.zksm.sk.

ZKSM sa už dvadsaťšesť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania spoločenstiev Lifenet.

TK KBS informovala Monika Takáčová[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021