V Bratislave sa stretlil zástupcovia charít zo 14 štátov Európy

TK KBS, SKCH jm;pz | 17. 01. 2017 09:13Bratislava 17. januára (TK KBS) Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Europa zorganizovala v dňoch 16. - 17. januára 2017 v Bratislave seminár zameraný na výmenu skúseností v oblasti vyjednávania a obhajovania práv núdznych a rozvíjanie vzťahov s predstaviteľmi štátu a štátnej správy.

Seminár je súčasťou napĺňania cieľov stanovených v strategickom pláne Caritas Europa, ktorého cieľom je budovať efektívne a udržateľné partnerstvá s miestnymi vládami a predstaviteľmi štátnej moci. Pozvanie na stretnutie priali zástupcovia z partnerských charít z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Portugalska, Talianska, Malty, Luxemburska, Rakúska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny a Arménska. Cieľom spoločného stretnutia je okrem výmeny skúseností, podať pomocnú ruku jednotlivým národným charitám, ktoré v oblasti komunikácie a vyjednávania s vládou a predstaviteľmi štátnej moci, nemajú veľké skúsenosti.

Práve príklady z iných krajín, kde dialóg na tejto úrovni prebieha už niekoľko rokov veľmi úspešne, by sa mohli stať inšpiráciou a povzbudením pre iných. Účastníci sa počas spoločného stretnutia zamerali na všetky tri úrovne tejto problematiky – legislatívnu, politickú a finančnú. V prvých dvoch oblastiach to bola hlavne téma budovania vzťahov, spôsob a metódy vyjednávania. V tretej oblasti sa sústredili na získavanie prostriedkov z fondov EÚ, ako aj regionálnych finančných mechanizmov.

„Sme veľmi radi, že môžeme organizovať takéto významné podujatie v Bratislave. Verím, že výmena skúseností a praktických návodov prinesie prospech pre všetky zúčastnené charity. Zároveň ďakujem zástupcom Caritas Europa za prejavenú dôveru,“ uviedol na úvod stretnutia generálny sekretár SKCH Mgr. Radovan Gumulák.

TK KBS informoval Ján Michalský[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021