V Spišskej diecéze ohlásili Jubilejný rok svätého Martina, začína už v piatok

TK KBS, RL, pju; ml | 10. 11. 2016 08:01Spišská Kapitula 10. novembra (TK KBS/Rádio LUMEN) V Spišskej diecéze v utorok ohlásili Jubilejný rok sv. Martina. Ten sa začne v piatok 11. novembra. Informáciu o jubilejnom roku zverejnili počas celodiecéznych kňazských rekolekcií v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Zúčastnilo sa na nej okolo 290 kňazov.

Program začal svätou omšou v spišskej katedrále, ktorú celebroval diecézny biskup Štefan Sečka. Ten ohlásil aj Jubilejný rok sv. Martina. „V novembri 2016 si pripomíname 1700 rokov od jeho narodenia a o rok, v novembri 2017, zas 1620 rokov od smrti tohto vynikajúceho svätca. Preto aj my, nadväzujúc na slávenie celocirkevného mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, počnúc dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 budeme celý tento rok prežívať ako Jubilejný rok sv. Martina, ktorý sa vo svojom živote vyznamenal mimoriadnou horlivosťou za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodným úsilím o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galii a skutkami milosrdenstva. Týmto otváram Jubilejný rok sv. Martina v Spišskej partikulárnej cirkvi v uvedenom časovom vymedzení so všetkými náležitosťami, ktoré k tejto duchovnej a kultúrnej udalosti patria,” povedal biskup Sečka.

V programe kňazských rekolekcií nechýbalo rozdanie a predstavenie manuálu k jubilejnému roku sv. Martina. “Spoločné podujatia sú predovšetkým tie, že na dekanátne púte do katedrály vás pozývame každú tretiu sobotu v mesiaci o 10:00 hodine predpoludním. V novembri sme už dohodli s pánom dekanom zo Spišských Vlách pre jeho dekanát túto púť,” hovorí generálny vikár Anton Tyrol. Spirituálne impulzy zo života sv. Martina predstavil biblista František Trstenský. “V rámci Roku sv. Martina môžeme uvažovať možno nad dekanátmi, dňom posväcovania kňazov, kde sa spolu stretneme, budeme spolu uvažovať nad spoločnou duchovnou témou. Kongregácia pre klérus odporúča, aby to bol dátum okolo Slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,” povedal Trstenský.

Najbližšiu nedeľu sa v kostoloch Spišskej diecézy bude čítať pastiersky list biskupa Štefana Sečku.

Zdroje: Rádio LUMEN, Pavol Jurčaga / Spišská diecéza, Peter Majcher[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023