Aj Slováci sa rozlúčili zo zosnulým arcibiskupom Zygmuntom Zimowskim

TK KBS, RV bp, jgl, ml; | 21. 07. 2016 13:08Bratislava 21. júla (TK KBS) Delegácia Konferencie biskupov Slovenska na čele s vladykom Mons. Milanom Lachom SJ, predsedom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS, sa 19. júla 2016 zúčastnila v poľskom Radome na pohrebe Mons. Zygmunta Zimowskeho, predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Členmi delegácie boli P. Ján Ďačok SJ, P. Jozef Mydla SJ a prof. Jozef Glasa.

"Pohreb významného poľského arcibiskupa a veľkého priateľa slovenských kresťanských zdravotníkov i Slovenska sa stal celonárodnou poľskou slávnosťou viery, kresťanskej účasti a poďakovania za dar, ktorý vo svojom živote i mnohostrannej odbornej (teologickej), dušpastierskej a medzinárodnej práci predstavoval život zosnulého pre Cirkev v Poľsku i na celom svete," informoval jeden z účastníkov pohrebu Jozef Glasa. Zúčastnili sa na ňom nielen predstavitelia poľského parlamentu, viacerí ministri, viac než 60 biskupov, početný klérus a osoby zasväteného života, ale i veľký zástup veriacich.

Pohrebnú svätú omšu v priamom prenose vysielala štátna poľská televízia i dve súkromné televízne a viaceré rozhlasové stanice. Zásluhy zosnulého „za vlasť“ i za Cirkev vyzdvihol v osobitnom kondolenčnom liste prezident Poľskej republiky Andrzej Duda. Mons. Zimowski bol pochovaný v kaplnke Panny Márie Čenstochovskej v radomskej katedrále. V tejto diecéze slúžil ako diecézny biskup a arcibiskup požehnaných sedem rokov, predtým, než ho pápež Benedikt XVI. povolal do služby v spomínanej pápežskej rade. Tú založil dnes už sv. Ján Pavol II. Bol jej tretím predsedom.

Arcibiskup Zimowski bol blízkym spolupracovníkom posledných troch pápežov. Niekoľko dní pred smrťou ho povzbudili priamym telefonátom emeritný pápež Benedikt XVI. i pápež František. Slovenskí veriaci, osobitne kresťanskí zdravotníci, si spomínajú na mnohé podnetné stretnutia s arcibiskupom počas jeho dvoch návštev Slovenska (2011 a 2014) i na početných vedeckých a odborných podujatiach Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve vo Vatikáne.

„Žil, aby slúžil“. Týmito slovami charakterizoval arcibiskup Čenstochovej Wacław Depo zosnulého Mons. Zygmunta Zimowského. Pohrebu predsedal krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz spolu so 60 prelátmi a vyše 200 poľskými kňazmi. Na poslednej rozlúčke s bývalým predsedom Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve sa zúčastnili sekretár rady Jean-Marie Mupendawatu, bývalý nuncius v Poľsku arcibiskup Celestino Migliore a regent Apoštolskej penitenciárie Mons. Krzysztof Nykiel. Zosnulého arcibiskupa si pripomenul aj Franco Balzaretti z Národnej asociácie katolíckych lekárov v Taliansku, ktorý ocenil, že Mons. Zimowski sa v živote riadil mottom „nenechať sa obsluhovať, ale slúžiť“.[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023