ZKSM zverejnilo grantovú výzvu, ktorou chce iniciovať nové projekty

TK KBS, dl; ml | 23. 03. 2016 09:29Bratislava 23. apríla (TK KBS) Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže opäť zverejnilo grantovú výzvu, ktorou chce iniciovať a podporiť projekty mladých a ich spoločenstiev. Uchádzači o podporu z interného grantu ZKSM môžu podať návrhy na vlastné projekty so žiadosťou do 10. apríla. Ako uviedol Martin Janus, výkonný riaditeľ ZKSM, „spoločenstvá mladých na Slovensku sú pre celú spoločnosť obrovským prínosom. Preto sme sa rozhodli opäť využiť potenciál, ktorý v sebe skrývajú a pomôcť im premeniť ho do konkrétnej dobrovoľníckej činnosti, ktorou pomôžu pozitívne ovplyvňovať svoje okolie, obec alebo samosprávu.“

Projekty môžu byť zamerané na 4 vybrané oblasti – vzdelávanie, spolupráca, angažovanosť a propagácia práce s mládežou. Aj týmto spôsobom chce ZKSM motivovať mladých aktívne sa zapájať do tvorby a realizácie projektov, zameraných na zvýšenie povedomia hodnoty mládežníckej práce, dobrovoľníctva, skvalitnenie formácie mladých a rozvoj spolupráce s verejnými inštitúciami. Pripomeňme, že v minulom roku sa vďaka  internému grantu ZKSM podarilo na Slovensku uskutočniť 24 mládežníckych projektov v celkovej hodnote 5542 €. Všetky potrebné informácie sú spolu s výzvou na stránke www.zksm.sk.

ZKSM sa už dvadsaťpäť rokov venuje systematickej a pravidelnej práci s mládežou. Zameriava sa na duchovné formovanie a neformálne vzdelávanie svojich členov prostredníctvom animátorských škôl. K aktuálnym projektom združenia patria Umenie milovať, Kresťan v politike, evanjelizačný projekt Godzone či projekt sieťovania Lifenet.

TK KBS informoval Daniel Lysý[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2021